Maďarčina-Angličtina slovník »

szél meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
szél

wind [winds]◼◼◼ noun
[UK: wɪnd] [US: wɪnd]

winds◼◼◻ noun
[UK: wɪndz] [US: wɪndz]

breeze [breezes]◼◼◻ noun
[UK: briːz] [US: ˈbriːz]

lip [lips]◼◼◻ noun
[UK: lɪp] [US: ˈlɪp]

margin [margins]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɑː.dʒɪn] [US: ˈmɑːr.dʒən]

border [borders]◼◻◻ noun
[UK: ˈbɔː.də(r)] [US: ˈbɔːr.dər]

ledge [ledges]◼◻◻ noun
[UK: ledʒ] [US: ˈledʒ]

heel [heels]◼◻◻ noun
[UK: hiːl] [US: ˈhiːl]

shelf [shelves]◼◻◻ irregular noun
[UK: ʃelf] [US: ˈʃelf]

confine [confined, confined, confining, confines]◼◻◻ verb
[UK: kən.ˈfaɪn] [US: kən.ˈfaɪn]

periphery [peripheries]◼◻◻ noun
[UK: pə.ˈrɪ.fə.ri] [US: pə.ˈrɪ.fə.ri]

hem [hems]◼◻◻ noun
[UK: hem] [US: ˈhem]

shelves noun
[UK: ʃelvz] [US: ˈʃelvz]

szél (flatus) főnév

flatus◼◼◼ noun
[UK: ˈfleɪ.təs] [US: ˈfleɪ.təs]

szél (poháré, tengeré) főnév

brim [brims]◼◼◼ noun
[UK: brɪm] [US: ˈbrɪm]

szél (szegély, perem) főnév

edge [edges]◼◼◼ noun
[UK: edʒ] [US: ˈedʒ]

szél alatt határozószó

alee adverb
[UK: ə.ˈliː] [US: ə.ˈliː]

szél alatti

leeward◼◼◼[UK: ˈliː.wəd] [US: ˈliː.wərd]

szél alatti hátsó rész

lee quarter[UK: liː ˈkwɔː.tə(r)] [US: ˈliː ˈkwɔːr.tər]

szél alatti irányban fekvő part

lee-shore[UK: liː ʃɔː(r)] [US: ˈliː ˈʃɔːr]

szél alatti oldal

lee side[UK: liː saɪd] [US: ˈliː ˈsaɪd]

szél alatti part

lee shore[UK: liː ʃɔː(r)] [US: ˈliː ˈʃɔːr]

szél alatti vitorlaszár hajó

lee-sheet[UK: liː ʃiːt] [US: ˈliː ˈʃiːt]

szél ellen

head on to the wind[UK: hed ɒn tuː ðə wɪnd] [US: ˈhed ɑːn ˈtuː ðə wɪnd]

in the wind's eye[UK: ɪn ðə wɪndz aɪ] [US: ɪn ðə wɪndz ˈaɪ]

szél ellen fordul

haul up[UK: hɔːl ʌp] [US: ˈhɒl ʌp]

szél ellen halad

steer end on the wind[UK: stɪə(r) end ɒn ðə wɪnd] [US: ˈstɪr ˈend ɑːn ðə wɪnd]

szél ellen kormányozza a hajót

steer end on the wind[UK: stɪə(r) end ɒn ðə wɪnd] [US: ˈstɪr ˈend ɑːn ðə wɪnd]

szél felé

windward◼◼◼ adverb
[UK: ˈwɪn.dwəd] [US: ˈwɪn.dwərd]

head on to the wind[UK: hed ɒn tuː ðə wɪnd] [US: ˈhed ɑːn ˈtuː ðə wɪnd]

szél felé fordul

luff[UK: lʌf] [US: ˈləf]

szél felől határozószó

windward◼◼◼ adverb
[UK: ˈwɪn.dwəd] [US: ˈwɪn.dwərd]

szél felőli melléknév

windward adjective
[UK: ˈwɪn.dwəd] [US: ˈwɪn.dwərd]

szél felőli oldalon középen

on the weather beam[UK: ɒn ðə ˈwe.ðə(r) biːm] [US: ɑːn ðə ˈwe.ðər ˈbiːm]

szél fütyül a fák között (átv)

the wind sings through the trees[UK: ðə wɪnd sɪŋz θruː ðə triːz] [US: ðə wɪnd ˈsɪŋz θruː ðə ˈtriːz]

szél hatásának központja vitorlákon GB

centre of effort of the sails[UK: ˈsen.tə(r) əv ˈe.fət əv ðə seɪlz] [US: ˈsen.tər əv ˈe.fərt əv ðə ˈseɪlz]

szél hirtelen irányváltoztatása

wind-scoop[UK: wɪnd skuːp] [US: wɪnd ˈskuːp]

szél hirtelen irányváltozása

chop of the wind[UK: tʃɒp əv ðə wɪnd] [US: ˈtʃɑːp əv ðə wɪnd]

szél irányába folyó áramlás hajó

lee-current[UK: liː ˈkʌ.rənt] [US: ˈliː ˈkɜː.rənt]

szél irányába fordul (hajó)

luff[UK: lʌf] [US: ˈləf]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina