Maďarčina-Angličtina slovník »

sertés péra és csecsduzzanata meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
sertés péra és csecsduzzanata

VTSS (Vulva and Teat Swelling Syndroma of pigs)[UK: ˈvʌl.və ənd tiːt ˈswel.ɪŋ] [US: ˈvʌl.və ænd ˈtiːt ˈswel.ɪŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina