Maďarčina-Angličtina slovník » revolvermarkolat meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
revolvermarkolat főnév

butt of revolver noun
[UK: bʌt əv rɪ.ˈvɒl.və(r)] [US: ˈbət əv rɪ.ˈvɑːl.vər]

revolvermarkolat a puskatuson

small of the butt[UK: smɔːl əv ðə bʌt] [US: ˈsmɒl əv ðə ˈbət]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies