Maďarčina-Angličtina slovník »

nyílás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
nyílás főnév

hatch [hatches]◼◼◼ noun
[UK: hætʃ] [US: ˈhætʃ]

opening [openings]◼◼◼ noun
[UK: ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈoʊ.pən.ɪŋ]

vent [vents]◼◼◼ noun
[UK: vent] [US: ˈvent]

hole [holes]◼◼◼ noun
[UK: həʊl] [US: hoʊl]

slot [slots]◼◼◻ noun
[UK: slɒt] [US: sˈlɑːt]

port [ports]◼◼◻ noun
[UK: pɔːt] [US: ˈpɔːrt]

crack [cracks]◼◼◻ noun
[UK: kræk] [US: ˈkræk]

mouth [mouths]◼◼◻ noun
[UK: maʊθ] [US: ˈmaʊθ]

rift [rifts]◼◻◻ noun
[UK: rɪft] [US: ˈrɪft]

break [breaks]◼◻◻ noun
[UK: breɪk] [US: ˈbreɪk]

slit [slits]◼◻◻ noun
[UK: slɪt] [US: sˈlɪt]

lip [lips]◼◻◻ noun
[UK: lɪp] [US: ˈlɪp]

foramen [foramina]◼◻◻ noun
[UK: fə.ˈreɪ.mən] [US: fə.ˈreɪ.mən]

muzzle [muzzles]◼◻◻ noun
[UK: ˈmʌz.l̩] [US: ˈmʌz.l̩]

recess [recesses]◼◻◻ noun
[UK: rɪ.ˈses] [US: rə.ˈses]

spread [spreads]◼◻◻ noun
[UK: spred] [US: ˈspred]

blooming (flower) noun
[UK: ˈbluːm.ɪŋ] [US: ˈbluːm.ɪŋ]

hatchway noun
[UK: ˈhæt.ʃweɪ] [US: ˈhæt.ʃweɪ]

throat [throats] noun
[UK: θrəʊt] [US: θroʊt]

ope noun
[UK: əʊp] [US: oʊp]

placket-hole noun
[UK: ˈplækɪt həʊl] [US: ˈplækɪt hoʊl]

placket [plackets] noun
[UK: ˈplækɪt] [US: ˈplækɪt]

sally-gate noun
[UK: ˈsæ.li ɡeɪt] [US: ˈsæ.li ˈɡeɪt]

sink-hole noun
[UK: sɪŋk həʊl] [US: ˈsɪŋk hoʊl]

steam-nozzle noun
[UK: stiːm ˈnɒz.l̩] [US: ˈstiːm ˈnɑːz.l̩]

steam-port noun
[UK: stiːm pɔːt] [US: ˈstiːm ˈpɔːrt]

nyílás (apertura) főnév

aperture [apertures]◼◼◼ noun
[UK: ˈæ.pə.tʃə(r)] [US: ˈæ.pər.tʃər]

nyílás (diastema, fissura, hiatus, rima, rhexis, stoma) főnév

gap [gaps]◼◼◼ noun
[UK: ɡæp] [US: ˈɡæp]

nyílás (hiatus) főnév

hiatus [hiatuses]◼◼◼ noun
[UK: haɪ.ˈeɪ.təs] [US: haˈjeɪ.təs]

nyílás (meatus) főnév

meatus [meatuses]◼◼◼ noun
[UK: mˈiːtəs] [US: mˈiːɾəs]

nyílás (orificium, rima) főnév

orifice [orifices]◼◼◼ noun
[UK: ˈɒ.rɪ.fɪs] [US: ˈɔː.rə.fə.sə]

nyílás (ostium) főnév

os [ossa] noun
[UK: əʊz] [US: oʊz]

nyílás (porus) főnév

pore [pores]◼◼◼ noun
[UK: pɔː(r)] [US: ˈpɔːr]

nyílás (rég) főnév

shive [shives] noun
[UK: ˈʃaɪv] [US: ˈʃaɪv]

nyílás (épületen) főnév

fenestration [fenestrations]◼◼◼ noun
[UK: fˌenɪstrˈeɪʃən] [US: fˌenɪstrˈeɪʃən]

nyílás a hajófalon

gangway noun
[UK: ˈɡæŋ.weɪ] [US: ˈɡæŋ.weɪ]

gangway opening[UK: ˈɡæŋ.weɪ ˈəʊ.pən.ɪŋ] [US: ˈɡæŋ.weɪ ˈoʊ.pən.ɪŋ]

nyílás a hajófaron

stern-port[UK: stɜːn pɔːt] [US: ˈstɝːn ˈpɔːrt]

nyílás csoportosítás főnév

fenestration [fenestrations] noun
[UK: fˌenɪstrˈeɪʃən] [US: fˌenɪstrˈeɪʃən]

nyílás fújtatócső számára főnév

twyer noun
[UK: twˈaɪə] [US: twˈaɪɚ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina