Maďarčina-Angličtina slovník »

megbízás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
megbízás főnév

assignment [assignments]◼◼◼ noun
[UK: ə.ˈsaɪn.mənt] [US: ə.ˈsaɪn.mənt]

errand [errands]◼◼◼ noun
[UK: ˈe.rənd] [US: ˈe.rənd]

commission [commissions]◼◼◻ noun
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

order [orders]◼◼◻ noun
[UK: ˈɔː.də(r)] [US: ˈɔːr.dər]

mission [missions]◼◼◻ noun
[UK: ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈmɪʃ.n̩]

mandate [mandates]◼◼◻ noun
[UK: ˈmæn.deɪt] [US: ˈmæn.ˌdet]

charge [charges]◼◼◻ noun
[UK: tʃɑːdʒ] [US: ˈtʃɑːrdʒ]

authority [authorities]◼◻◻ noun
[UK: ɔː.ˈθɒ.rə.ti] [US: ə.ˈθɔː.rə.ti]

commissioning◼◻◻ noun
[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩.ɪŋ] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩.ɪŋ]

delegating◼◻◻ noun
[UK: ˈde.lɪ.ɡeɪt.ɪŋ] [US: ˈde.lə.ˌɡet.ɪŋ]

charge for noun
[UK: tʃɑːdʒ fɔː(r)] [US: ˈtʃɑːrdʒ ˈfɔːr]

accreditation [accreditations] noun
[UK: ə.ˌkre.dɪ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkre.də.ˈteɪʃ.n̩]

embassage noun
[UK: ˈembəsɪdʒ] [US: ˈembəsɪdʒ]

megbízás, kijelölés főnév

assignment [assignments] noun
[UK: ə.ˈsaɪn.mənt] [US: ə.ˈsaɪn.mənt]
business

megbízás (vkben) főnév

reposal noun
[UK: rɪ.ˈpəʊzl] [US: rɪˈpo.ʊ.zəl]

megbízás lejárta főnév

date of completion of mandate noun
[UK: deɪt əv kəm.ˈpliːʃ.n̩ əv ˈmæn.deɪt] [US: ˈdeɪt əv kəm.ˈpliːʃ.n̩ əv ˈmæn.ˌdet]

megbízása van arra, hogy (vmit) tegyen ige

have it in one's commission to do something verb
[UK: həv ɪt ɪn wʌnz kə.ˈmɪʃ.n̩ tuː duː ˈsʌm.θɪŋ] [US: həv ˈɪt ɪn wʌnz kə.ˈmɪʃ.n̩ ˈtuː ˈduː ˈsʌm.θɪŋ]

megbízásból

by proxy◼◼◼[UK: baɪ ˈprɒk.si] [US: baɪ ˈprɑːk.si]

per pro[UK: pɜː(r) prəʊ] [US: ˈpɝː ˈproʊ]

per procuration[UK: pɜː(r) ˌprɒ.kjʊə.ˈreɪ.ʃən] [US: ˈpɝː ˌprɑː.kjʊ.ˈreɪ.ʃən]

megbízásból végzett munka

done on commission[UK: dʌn ɒn kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: ˈdən ɑːn kə.ˈmɪʃ.n̩]

megbízási szerződés kifejezés

contract of agency phrase

megbízásokat bonyolít

run messages[UK: rʌn ˈme.sɪ.dʒɪz] [US: ˈrən ˈme.sə.dʒəz]

megbízásokat bonyolít le

go on an errand[UK: ɡəʊ ɒn ən ˈe.rənd] [US: ˈɡoʊ ɑːn ˈæn ˈe.rənd]

run errands[UK: rʌn ˈe.rəndz] [US: ˈrən ˈe.rəndz]

megbízásokat elintéz

run messages[UK: rʌn ˈme.sɪ.dʒɪz] [US: ˈrən ˈme.sə.dʒəz]

megbízásokat intéz

run messages[UK: rʌn ˈme.sɪ.dʒɪz] [US: ˈrən ˈme.sə.dʒəz]

megbízásokat lebonyolít

run messages[UK: rʌn ˈme.sɪ.dʒɪz] [US: ˈrən ˈme.sə.dʒəz]

megbízásokat teljesít

run messages[UK: rʌn ˈme.sɪ.dʒɪz] [US: ˈrən ˈme.sə.dʒəz]

megbízást ad vknek

lay a charge on somebody[UK: leɪ ə tʃɑːdʒ ɒn ˈsʌm.bə.di] [US: ˈleɪ ə ˈtʃɑːrdʒ ɑːn ˈsʌm.ˌbɑː.di]

megbízást kap (vmre)

be charged with something[UK: bi tʃɑːdʒd wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: bi ˈtʃɑːrdʒd wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

megbízást teljesít

effect an order[UK: ɪ.ˈfekt ən ˈɔː.də(r)] [US: ɪ.ˈfekt ˈæn ˈɔːr.dər]

banki beszedési megbízás

bank direct debit

banknak adott megbízás

order on a bank[UK: ˈɔː.də(r) ɒn ə bæŋk] [US: ˈɔːr.dər ɑːn ə ˈbæŋk]

békebírói megbízás

commission of the peace[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩ əv ðə piːs] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩ əv ðə ˈpiːs]

egyidejű vételi és eladási tőzsdei megbízások

matched orders[UK: mætʃt ˈɔː.dəz] [US: ˈmætʃt ˈɔːr.dərz]

eladási megbízás

commission[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

fizetés beszedési megbízással

payment made by direct debit

hivatalos megbízás

commission[UK: kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: kə.ˈmɪʃ.n̩]

jutalékos ügynöki megbízást ad (vm) megvételére

appoint somebody as buyer on commission[UK: ə.ˈpɔɪnt ˈsʌm.bə.di əz ˈbaɪə(r) ɒn kə.ˈmɪʃ.n̩] [US: ə.ˌpɔɪnt ˈsʌm.ˌbɑː.di ˈæz ˈbaɪər ɑːn kə.ˈmɪʃ.n̩]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina