Maďarčina-Angličtina slovník »

kisajátít vktől (vmit) meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kisajátít vktől (vmit) ige

dispossess somebody of something verb
[UK: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.bə.di əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˌdɪ.spə.ˈzes ˈsʌm.ˌbɑː.di əv ˈsʌm.θɪŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina