Maďarčina-Angličtina slovník »

kidomborít (vmit) meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kidomborít (vmit) ige

bring something into prominence verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈprɑː.mə.nəns]

bring something into relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

make a point verb
[UK: ˈmeɪk ə pɔɪnt] [US: ˈmeɪk ə ˈpɔɪnt]

throw something into prominence verb
[UK: ˈθrəʊ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈθroʊ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː ˈprɑː.mə.nəns]

throw something into relief verb
[UK: ˈθrəʊ ˈsʌm.θɪŋ ˈɪn.tə rɪ.ˈliːf] [US: ˈθroʊ ˈsʌm.θɪŋ ˌɪn.ˈtuː rə.ˈliːf]

kidomborít (vmit) (átv) ige

give something prominence verb
[UK: ɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ˈprɒ.mɪ.nəns] [US: ˈɡɪv ˈsʌm.θɪŋ ˈprɑː.mə.nəns]

erősen kidomborít (vmit) ige

bring something out in bold relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn bəʊld rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn boʊld rə.ˈliːf]

bring something out in strong relief verb
[UK: brɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn strɒŋ rɪ.ˈliːf] [US: ˈbrɪŋ ˈsʌm.θɪŋ ˈaʊt ɪn ˈstrɒŋ rə.ˈliːf]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina