Maďarčina-Angličtina slovník » kiönti a fürdővízzel a gyereket (átv) meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kiönti a fürdővízzel a gyereket (átv)

throw out the baby with the bath water[UK: ˈθrəʊ ˈaʊt ðə ˈbeɪ.bi wɪð ðə bɑːθ ˈwɔː.tə(r)] [US: ˈθroʊ ˈaʊt ðə ˈbeɪ.bi wɪθ ðə ˈbæθ ˈwɒ.tər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies