Maďarčina-Angličtina slovník »

kötött meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kötött melléknév

bound◼◼◼ adjective
[UK: baʊnd] [US: ˈbaʊnd]

knitted◼◼◼ adjective
[UK: ˈnɪ.tɪd] [US: ˈnɪ.təd]

attached◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈtætʃt] [US: ə.ˈtætʃt]

set◼◼◼ adjective
[UK: set] [US: ˈset]

fastened◼◻◻ adjective

adherent adjective
[UK: əd.ˈhɪə.rənt] [US: əd.ˈhɪ.rənt]

kötött alak főnév

combining form noun
[UK: kəm.ˈbaɪn.ɪŋ ˈfɔːm] [US: kəm.ˈbaɪn.ɪŋ ˈfɔːrm]

kötött atom főnév

ligand [ligands] noun
[UK: ˈlɪ.ɡənd] [US: ˈlɪ.ɡənd]

kötött atomcsoport főnév

ligand [ligands] noun
[UK: ˈlɪ.ɡənd] [US: ˈlɪ.ɡənd]

kötött babacipő főnév

bootee [bootees] noun
[UK: buː.ˈtiː] [US: buː.ˈtiː]

bootie [booties] noun
[UK: ˈbuː.ti] [US: ˈbuː.ti]

kötött blúz (női) főnév

jumper [jumpers] noun
[UK: ˈdʒʌm.pə(r)] [US: ˈdʒʌm.pər]

kötött csomó

bow[UK: baʊ] [US: ˈbaʊ]

kötött energia

bound energy[UK: baʊnd ˈe.nə.dʒi] [US: ˈbaʊnd ˈe.nər.dʒi]

kötött férfi ujjas főnév
US

wamus noun
[UK: wˈaməs] [US: wˈæməs]

kötött főkötő főnév

capeline noun
[UK: kˈeɪplaɪn] [US: kˈeɪplaɪn]

kötött gyapjúsapka

wels wig[UK: wˈelz wˈɪɡ] [US: wˈelz wˈɪɡ]

kötött hajóosztály

restricted class[UK: rɪ.ˈstrɪk.tɪd klɑːs] [US: ri.ˈstrɪk.təd ˈklæs]

kötött holmi főnév

knitwear◼◻◻ noun
[UK: ˈnɪ.tweə(r)] [US: ˈnɪ.ˌtwer]

kötött főnév

latent heat [latent heats] noun
[UK: ˈleɪtnt hiːt] [US: ˈleɪ.tənt ˈhiːt]

kötött kabát

cardigan [cardigans]◼◻◻ noun
[UK: ˈkɑː.dɪ.ɡən] [US: ˈkɑːr.dɪ.ɡən]

knitted sweater[UK: ˈnɪ.tɪd ˈswe.tə(r)] [US: ˈnɪ.təd ˈswe.tər]

kötött kabátka

lumberman's jacket[UK: ˈləm.bərˌ.mænz ˈdʒækɪt] [US: ˈləm.bər.ˌmænz ˈdʒækət]

kötött kiscipő

booties[UK: ˈbuː.tiz] [US: ˈbuː.tiz]

kötött léggömb

kite-sausage[UK: kaɪt ˈsɒ.sɪdʒ] [US: ˈkaɪt ˈsɒ.sədʒ]

kötött léggömb főnév
rep

kite-balloon noun
[UK: kaɪt bə.ˈluːn] [US: ˈkaɪt bə.ˈluːn]

kötött mellény US biz

knittie[UK: nˈɪti] [US: nˈɪɾi]

kötött mész

combined lime[UK: kəm.ˈbaɪnd laɪm] [US: kəm.ˈbaɪnd ˈlaɪm]

kötött sav

combined acid[UK: kəm.ˈbaɪnd ˈæ.sɪd] [US: kəm.ˈbaɪnd ˈæ.səd]

kötött talaj

hard ground[UK: hɑːd ɡraʊnd] [US: ˈhɑːrd ˈɡraʊnd]

kötött töltés

bound charge[UK: baʊnd tʃɑːdʒ] [US: ˈbaʊnd ˈtʃɑːrdʒ]

kötött vizet nem tartalmazó melléknév

anhydrous adjective
[UK: æn.ˈhaɪ.drəs] [US: æn.ˈhaɪ.drəs]

kötött zokni főnév

argyle [argyles] noun

kötött ár

set price◼◼◼[UK: set praɪs] [US: ˈset ˈpraɪs]

kötött áru

knitted wear[UK: ˈnɪ.tɪd weə(r)] [US: ˈnɪ.təd ˈwer]

kötöttpályás közlekedés

guided ground transport[UK: ˈɡaɪ.dɪd ɡraʊnd træns.ˈpɔːt] [US: ˈɡaɪ.dəd ˈɡraʊnd træn.ˈspɔːrt]
közl

guided land transport[UK: ˈɡaɪ.dɪd lænd træns.ˈpɔːt] [US: ˈɡaɪ.dəd ˈlænd træn.ˈspɔːrt]
közl

kötöttség főnév

fixity noun
[UK: fɪk.sɪ.ti] [US: fɪk.sɪ.ti]

obligation [obligations] noun

kötöttség nélküli melléknév

bondless adjective
[UK: ˈbɒndləs ] [US: ˈbɑndləs ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina