Maďarčina-Angličtina slovník »

kérdés znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
kérdés [~t, ~e, ~ek] főnév

question [questions]◼◼◼noun
[UK: ˈkwes.tʃən] [US: ˈkwes.tʃən]
There were questions. = Kérdések voltak.

issue [issues]◼◼◼noun
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
The debate revolves around a fundamental issue in society. = A vita egy társadalmi alapkérdés körül forog.

matter [matters]◼◼◻noun
[UK: ˈmæ.tə(r)] [US: ˈmæ.tər]
That's a matter of opinion. = Nézőpont kérdése.

problem [problems]◼◼◻noun
[UK: ˈprɒ.bləm] [US: ˈprɑː.bləm]
It is a very hard problem. = Nagyon nehéz kérdés.

point [points]◼◼◻noun
[UK: pɔɪnt] [US: ˈpɔɪnt]
We cannot agree with you on this point. = Ebben a kérdésben nem tudunk veled egyetérteni.

query [queries]◼◼◻noun
[UK: ˈkwɪə.ri] [US: ˈkwiː.ri]

inquiry [inquiries]◼◼◻noun
[UK: ɪn.ˈkwaɪə.ri] [US: ˌɪn.ˈkwaɪ.ri]

score [scores]◼◻◻noun
[UK: skɔː(r)] [US: ˈskɔːr]

interrogatory [interrogatories]◼◻◻noun
[UK: ˌɪn.tə.ˈrɒ.ɡət.r̩i] [US: ˌɪn.te.ˈrɑː.ɡə.ˌtɔː.ri]

questionoun
[UK: kwˈestɪˌəʊ] [US: kwˈestɪˌoʊ]

quaerenoun
[UK: ˈkwɪə.rɪ] [US: ˈkwɪə.rɪ]

kérdés melléknév

prickly [pricklier, prickliest]◼◻◻adjective
[UK: ˈprɪ.kli] [US: ˈprɪ.kli]

kérdés, hogy eljön-e

I wonder if he is coming[UK: ˈaɪ ˈwʌn.də(r) ɪf hiː ɪz ˈkʌm.ɪŋ] [US: ˈaɪ ˈwʌn.dər ˈɪf ˈhiː ˈɪz ˈkʌm.ɪŋ]

kérdés előrevitele ige

propound [propounded, propounding, propounds]verb
[UK: prə.ˈpaʊnd] [US: prə.ˈpaʊnd]

kérdés-felelet módszerű melléknév

catecheticadjective
[UK: kˌatɪtʃˈetɪk] [US: kˌæɾɪtʃˈeɾɪk]

catecheticaladjective
[UK: kˌatɪtʃˈetɪkəl] [US: kˌæɾɪtʃˈeɾɪkəl]

kérdés felvetője főnév

mooternoun
[UK: ˈmuːtə ] [US: ˈmutər ]

propoundernoun
[UK: prəˈpaʊndə ] [US: prəˈpaʊndər ]

kérdés lényegét érintő érv

argument to the point[UK: ˈɑː.ɡju.mənt tuː ðə pɔɪnt] [US: ˈɑːr.ɡjə.mənt ˈtuː ðə ˈpɔɪnt]

kérdés nélküli melléknév

unquestioning◼◼◼adjective
[UK: ʌn.ˈkwes.tʃən.ɪŋ] [US: ʌn.ˈkwes.tʃən.ɪŋ]

kérdés oldalai

bearings of a question[UK: ˈbeə.rɪŋz əv ə ˈkwes.tʃən] [US: ˈbe.rɪŋz əv ə ˈkwes.tʃən]

kérdés szempontjai

bearings of a question[UK: ˈbeə.rɪŋz əv ə ˈkwes.tʃən] [US: ˈbe.rɪŋz əv ə ˈkwes.tʃən]

kérdés volta (valaminek) főnév

questionablenessnoun
[UK: ˈkwɛsʧənəblnəs ] [US: ˈkwɛsʧənəbəlnəs ]

kérdések

questions◼◼◼[UK: ˈkwes.tʃənz] [US: ˈkwes.tʃənz]There were questions. = Kérdések voltak.

issues◼◼◼[UK: ˈɪ.ʃuːz] [US: ˈɪ.ʃuːz]

queries◼◼◻[UK: ˈkwɪə.rɪz] [US: ˈkwɪ.riz]

enquiries◼◻◻[UK: ɪn.ˈkwaɪə.rɪz] [US: ɪn.ˈkwaɪə.rɪz]

clues◼◻◻[UK: kluːz] [US: ˈkluːz]

kérdések pergőtüze

brisk fire of questions[UK: brɪsk ˈfaɪə(r) əv ˈkwes.tʃənz] [US: ˈbrɪsk ˈfaɪər əv ˈkwes.tʃənz]

rapid fire of questions[UK: ˈræ.pɪd ˈfaɪə(r) əv ˈkwes.tʃənz] [US: ˈræ.pəd ˈfaɪər əv ˈkwes.tʃənz]

kérdések és válaszok

q&a◼◼◼[UK: kjuː&eɪ ] [US: kju&eɪ ]

kérdéseket fel nem vető melléknév

questionlessadjective
[UK: ˈkwes.tʃən.lɪs] [US: ˈkwes.tʃən.lɪs]

kérdéseket tesz fel ige

query [queried, querying, queries]◼◼◼verb
[UK: ˈkwɪə.ri] [US: ˈkwiː.ri]

kérdéseket tesz fel

quiz◼◼◼[UK: kwɪz] [US: ˈkwɪz]

kérdésekkel gyötör

pester with questions[UK: ˈpe.stə(r) wɪð ˈkwes.tʃənz] [US: ˈpe.stər wɪθ ˈkwes.tʃənz]

kérdésekkel ostromol (valakit)

ply somebody with questions[UK: plaɪ ˈsʌm.bə.di wɪð ˈkwes.tʃənz] [US: ˈplaɪ ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈkwes.tʃənz]

put a rapid fire of questions to (somebody)[UK: ˈpʊt ə ˈræ.pɪd ˈfaɪə(r) əv ˈkwes.tʃənz tuː ˈsʌm.bə.di] [US: ˈpʊt ə ˈræ.pəd ˈfaɪər əv ˈkwes.tʃənz ˈtuː ˈsʌm.ˌbɑː.di]

kérdésekkel zaklat

pester with questions[UK: ˈpe.stə(r) wɪð ˈkwes.tʃənz] [US: ˈpe.stər wɪθ ˈkwes.tʃənz]

kérdésekkel zaklat (valakit) ige

heckle [heckled, heckling, heckles]verb
[UK: ˈhek.l̩] [US: ˈhek.l̩]

kérdésekkel zavarba hozta

he bewildered him with questions[UK: hiː bɪ.ˈwɪl.dəd hɪm wɪð ˈkwes.tʃənz] [US: ˈhiː bə.ˈwɪl.dərd ˈhɪm wɪθ ˈkwes.tʃənz]

12

História vyhľadávania