Maďarčina-Angličtina slovník »

jól sikerült meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
jól sikerült

clever [cleverer, cleverest]◼◼◼ adjective
[UK: ˈkle.və(r)] [US: ˈkle.vər]

it was a good effort◼◼◼[UK: ɪt wɒz ə ɡʊd ˈe.fət] [US: ˈɪt wəz ə ˈɡʊd ˈe.fərt]

jól sikerült felvétel főnév

hold [holds] noun
[UK: həʊld] [US: hoʊld]

nem valami jól sikerült az előadás

the performance was rather a failure[UK: ðə pə.ˈfɔː.məns wɒz ˈrɑː.ðə(r) ə ˈfeɪ.ljə(r)] [US: ðə pər.ˈfɔːr.məns wəz ˈræ.ðər ə ˈfeɪ.ljər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina