Maďarčina-Angličtina slovník »

irányú meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
irányú melléknév

wessel adjective
[UK: ˈwe.səl] [US: ˈwe.səl]

a rétegek dőlésével ellentétes irányú melléknév

obsequent adjective
[UK: ɒbsˈekwənt] [US: əbsˈekwənt]

az óramutató járásával ellenkező irányú melléknév

anti-clockwise adjective
[UK: ˈæn.ti ˈklɒ.kwaɪz] [US: ˈæn.ti ˈklɑː.ˌkwaɪz]

busztrofédon (soronként változó irányú írás) főnév

boustrophedon noun

csapásirányú kihajtás főnév

drive [drives] noun
[UK: draɪv] [US: ˈdraɪv]

dőlés irányú front

wall-down[UK: wɔːl daʊn] [US: ˈwɒl ˈdaʊn]

dőlés irányú vetődés

dip-fault[UK: dɪp fɔːlt] [US: ˈdɪp ˈfɒlt]

dőlésirányú vetődés

cross-fault[UK: ˈkrɒs fɔːlt] [US: ˈkrɑːs ˈfɒlt]

egy speciális irányú (kereskedelem) főnév

monoline noun
[UK: mˈɒnəʊlˌiːn] [US: mˈɑːnoʊlˌiːn]

egyenes irányú

linear adjective
[UK: ˈlɪ.nɪə(r)] [US: ˈlɪ.niər]

sraightaway

straightaway [straightaways] noun
[UK: ˌstreɪ.tə.ˈweɪ] [US: ˈstreɪ.tə.ˌwe]

straightforward adjective
[UK: ˌstreɪt.ˈfɔː.wəd] [US: ˈstreɪt.ˈfɔːr.wərd]

egyirányú melléknév

one way◼◼◼ adjective
[UK: wʌn ˈweɪ] [US: wʌn ˈweɪ]

one-way◼◻◻ adjective
[UK: wʌn ˈweɪ] [US: wʌn ˈweɪ]

unidirectional◼◻◻ adjective
[UK: ˌjuːnɪdɪˈrɛkʃən(ə)l] [US: ˌjuːnɪdɪˈrɛkʃən(ə)l]

single-line adjective
[UK: ˈsɪŋ.ɡl̩ laɪn] [US: ˈsɪŋ.ɡl̩ ˈlaɪn]

undirectional adjective
[UK: ˌʌndɪˈrɛkʃənl ] [US: ʌndəˈrɛkʃənəl ]

egyirányú forgalmú út

one way traffic[UK: wʌn ˈweɪ ˈtræ.fɪk] [US: wʌn ˈweɪ ˈtræ.fɪk]

egyirányú forgalom

one-way traffic[UK: wʌn ˈweɪ ˈtræ.fɪk] [US: wʌn ˈweɪ ˈtræ.fɪk]

egyirányú utca

one way street◼◼◼[UK: wʌn ˈweɪ striːt] [US: wʌn ˈweɪ ˈstriːt]

one-way street[UK: wʌn ˈweɪ striːt] [US: wʌn ˈweɪ ˈstriːt]

one-way-street[UK: wʌn ˈweɪ striːt] [US: wʌn ˈweɪ ˈstriːt]

egyirányú áramlás

unidirectional flux[UK: jˌuːnɪdaɪrˈekʃənəl flˈʌks] [US: jˌuːnɪdɚrˈekʃənəl flˈʌks]

egyirányú út

one way◼◼◼[UK: wʌn ˈweɪ] [US: wʌn ˈweɪ]

one-way street[UK: wʌn ˈweɪ striːt] [US: wʌn ˈweɪ ˈstriːt]

ellenirányú erősítés

counter-effort[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˈe.fət] [US: ˈkaʊn.tər ˈe.fərt]

ellenirányú forgás főnév

counter-rotation noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) rəʊ.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˈkaʊn.tər roʊ.ˈteɪʃ.n̩]

ellenirányú árapály

counter-tide[UK: ˈkaʊn.tə(r) taɪd] [US: ˈkaʊn.tər ˈtaɪd]

ellenkező irányú vízfolyás főnév

refluence noun
[UK: rɪflˈuːəns] [US: rɪflˈuːəns]

ellentétes irányú alsó áramlás főnév

undertow noun
[UK: ˈʌn.də.təʊ] [US: ˈʌn.dərˌto.ʊ]

ellentétes irányú erő

counter-check[UK: ˈkaʊn.tə(r) tʃek] [US: ˈkaʊn.tər ˈtʃek]

ellentétes irányú mozgás

counter-move[UK: ˈkaʊn.tə(r) muːv] [US: ˈkaʊn.tər ˈmuːv]

counter-movement [counter-movements] noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) ˈmuːv.mənt] [US: ˈkaʊn.tər ˈmuːv.mənt]

counterpace[UK: kˈaʊntəpˌeɪs] [US: kˈaʊntɚpˌeɪs]

ellentétes irányú vonzás főnév

counter-attraction noun
[UK: ˈkaʊn.tə(r) ə.ˈtræk.ʃn̩] [US: ˈkaʊn.tər ə.ˈtræk.ʃn̩]

epinglé (finom keresztirányú bordázatot mutató gyapjúkelme, bútorhuzatnak) főnév

epingle noun
[UK: ˈepɪŋɡəl] [US: ˈepɪŋɡəl]

fedélzeti nyílás keresztirányú pereme

head-ledge[UK: hed ledʒ] [US: ˈhed ˈledʒ]

fedélzeti nyílás keresztirányú szegélye

head-ledge[UK: hed ledʒ] [US: ˈhed ˈledʒ]

felületi áramlástól eltérő irányú víz alatti áram főnév

undertow noun
[UK: ˈʌn.də.təʊ] [US: ˈʌn.dərˌto.ʊ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina