Maďarčina-Angličtina slovník »

hozzáalkalmazás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
hozzáalkalmazás főnév

adaptation [adaptations]◼◼◼ noun
[UK: ˌæ.dæp.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌæ.dəp.ˈteɪʃ.n̩]

accommodation [accommodations] noun
[UK: ə.ˌkɒm.ə.ˈdeɪʃ.n̩] [US: ə.ˌkɑːm.ə.ˈdeɪʃ.n̩]

újra hozzáalkalmazás főnév

readjustment [readjustments] noun
[UK: ˌriːə.ˈdʒʌst.mənt] [US: riə.ˈdʒəst.mənt]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina