Maďarčina-Angličtina slovník » hiába meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
hiába határozószó

vainly◼◼◼ adverb
[UK: ˈveɪn.li] [US: ˈveɪn.li]

in vain◼◻◻ adverb
[UK: ɪn veɪn] [US: ɪn ˈveɪn]

no avail◼◻◻ adverb
[UK: nəʊ ə.ˈveɪl] [US: ˈnoʊ ə.ˈveɪl]

for nothing adverb
[UK: fɔː(r) ˈnʌ.θɪŋ] [US: ˈfɔːr ˈnʌ.θɪŋ]

ineffectively adverb
[UK: ˌɪ.nɪ.ˈfek.tɪ.vli] [US: ˌɪ.nɪ.ˈfek.tɪ.vli]

no effect adverb
[UK: nəʊ ɪ.ˈfekt] [US: ˈnoʊ ɪ.ˈfekt]

no end adverb
[UK: nəʊ end] [US: ˈnoʊ ˈend]

no purpose adverb
[UK: nəʊ ˈpɜː.pəs] [US: ˈnoʊ ˈpɝː.pəs]

without avail adverb
[UK: wɪð.ˈaʊt ə.ˈveɪl] [US: wɪð.ˈaʊt ə.ˈveɪl]

hiába beszél

waste breath[UK: weɪst breθ] [US: ˈweɪst ˈbreθ]

waste one's breath[UK: weɪst wʌnz breθ] [US: ˈweɪst wʌnz ˈbreθ]

waste one's words[UK: weɪst wʌnz ˈwɜːdz] [US: ˈweɪst wʌnz ˈwɝːdz]

waste words[UK: weɪst ˈwɜːdz] [US: ˈweɪst ˈwɝːdz]

hiába beszélsz

I don't care what you say[UK: ˈaɪ dəʊnt keə(r) ˈwɒt juː ˈseɪ] [US: ˈaɪ ˈdoʊnt ˈker ˈhwʌt ˈjuː ˈseɪ]

hiába dolgozik

have nothing for one's pains[UK: həv ˈnʌ.θɪŋ fɔː(r) wʌnz peɪnz] [US: həv ˈnʌ.θɪŋ ˈfɔːr wʌnz ˈpeɪnz]

have one's labour for one's pains[UK: həv wʌnz ˈleɪb.ə(r) fɔː(r) wʌnz peɪnz] [US: həv wʌnz ˈleɪb.r̩ ˈfɔːr wʌnz ˈpeɪnz]

have one's pains for nothing[UK: həv wʌnz peɪnz fɔː(r) ˈnʌ.θɪŋ] [US: həv wʌnz ˈpeɪnz ˈfɔːr ˈnʌ.θɪŋ]

waste one's labour[UK: weɪst wʌnz ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈweɪst wʌnz ˈleɪb.r̩]

hiába fenyegetőzik

bay at the moon[UK: beɪ ət ðə muːn] [US: ˈbeɪ ət ðə ˈmuːn]

hiába fárad

be fool for one's pains[UK: bi fuːl fɔː(r) wʌnz peɪnz] [US: bi ˈfuːl ˈfɔːr wʌnz ˈpeɪnz]

hiába fáradozik

have nothing for one's pains[UK: həv ˈnʌ.θɪŋ fɔː(r) wʌnz peɪnz] [US: həv ˈnʌ.θɪŋ ˈfɔːr wʌnz ˈpeɪnz]

have one's labour for one's pains[UK: həv wʌnz ˈleɪb.ə(r) fɔː(r) wʌnz peɪnz] [US: həv wʌnz ˈleɪb.r̩ ˈfɔːr wʌnz ˈpeɪnz]

have one's pains for nothing[UK: həv wʌnz peɪnz fɔː(r) ˈnʌ.θɪŋ] [US: həv wʌnz ˈpeɪnz ˈfɔːr ˈnʌ.θɪŋ]

waste one's labour[UK: weɪst wʌnz ˈleɪb.ə(r)] [US: ˈweɪst wʌnz ˈleɪb.r̩]

hiába harcol

struggle in vain[UK: ˈstrʌɡ.l̩ ɪn veɪn] [US: ˈstrʌɡ.l̩ ɪn ˈveɪn]

hiába kiabál

bay at the moon[UK: beɪ ət ðə muːn] [US: ˈbeɪ ət ðə ˈmuːn]

hiába küzd

struggle in vain[UK: ˈstrʌɡ.l̩ ɪn veɪn] [US: ˈstrʌɡ.l̩ ɪn ˈveɪn]

Hiába minden!

No go![UK: nəʊ ɡəʊ] [US: ˈnoʊ ˈɡoʊ]

hiába pazarolja az erejét

waste one's shot[UK: weɪst wʌnz ʃɒt] [US: ˈweɪst wʌnz ˈʃɑːt]

hiábavaló melléknév

excrescent◼◼◼ adjective
[UK: ɪks.ˈkresnt] [US: ɪk.ˈskre.sənt]

futile◼◼◼ adjective
[UK: ˈfjuː.taɪl] [US: ˈfjuː.təl]

vain (pointless, futile)◼◼◼ adjective
[UK: veɪn] [US: ˈveɪn]

useless◼◼◻ adjective
[UK: ˈjuː.sləs] [US: ˈjuː.sləs]

bootless◼◻◻ adjective
[UK: ˈbuːt.lɪs] [US: ˈbuːt.lɪs]

in vain◼◻◻ adjective
[UK: ɪn veɪn] [US: ɪn ˈveɪn]

unavailing◼◻◻ adjective
[UK: ˌʌ.nə.ˈveɪl.ɪŋ] [US: ˌʌ.nə.ˈveɪl.ɪŋ]

blind adjective
[UK: blaɪnd] [US: ˈblaɪnd]

effectless adjective
[UK: ɪ.ˈfekt.lɪs] [US: ɪ.ˈfekt.lɪs]

fiddling adjective
[UK: ˈfɪd.l̩.ɪŋ] [US: ˈfɪd.l̩.ɪŋ]

frustrate adjective
[UK: frʌ.ˈstreɪt] [US: ˈfrə.ˌstret]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Tvoje predchádzajúce udalosti

  Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

  Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

  Accept all cookies

  Cookies help us to:

  Save settings
  Accept all cookies