Maďarčina-Angličtina slovník »

hamisítás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
hamisítás főnév

forgery [forgeries]◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔː.dʒə.ri] [US: ˈfɔːr.dʒə.ri]

counterfeit [counterfeits]◼◼◻ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt]

fake (forgery) [fakes]◼◼◻ noun
[UK: feɪk] [US: ˈfeɪk]

faking◼◼◻ noun
[UK: ˈfeɪkɪŋ] [US: ˈfeɪkɪŋ]

falsification (forgery) [falsifications]◼◻◻ noun
[UK: ˌfɔːl.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌfæl.sə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

falsification [falsifications]◼◻◻ noun
[UK: ˌfɔːl.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌfæl.sə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

adulteration [adulterations]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌdʌl.tə.ˈreɪ.tʃn̩] [US: ə.ˌdʌl.tə.ˈreɪ.tʃn̩]

fakery◼◻◻ noun
[UK: fˈeɪkəri] [US: fˈeɪkɚri]

phony◼◻◻ noun
[UK: ˈfəʊ.ni] [US: ˈfoʊ.ni]

spoofing◼◻◻ noun
[UK: ˈspuːf.ɪŋ] [US: ˈspuːf.ɪŋ]

dosing [dosings] noun
[UK: ˈdəʊs.ɪŋ] [US: ˈdoʊs.ɪŋ]

phoney noun
[UK: ˈfəʊ.ni] [US: ˈfoʊ.ni]

pseudograph [pseudographs] noun
[UK: sˈuːdəʊɡrˌaf] [US: sˈuːdoʊɡrˌæf]

sophistication [sophistications] noun
[UK: sə.ˌfɪ.stɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: sə.ˌfɪ.stɪˈk.eɪʃ.n̩]

hamisítás (aláírásé) főnév

forging◼◼◼ noun
[UK: ˈfɔːdʒ.ɪŋ] [US: ˈfɔːrdʒ.ɪŋ]

hamisítás (pénzé, aláírásé) főnév

counterfeiting◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt.ɪŋ] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt.ɪŋ]

ló korának hamisítása (fogkupák létesítésével)

countermark a horse's teeth[UK: ˈkaʊn.tə.mɑːk ə ˈhɔː.səz tiːθ] [US: ˈkaʊn.tə.mɑːk ə ˈhɔːr.səz ˈtiːθ]

meghamisítás főnév

fake [fakes]◼◼◼ noun
[UK: feɪk] [US: ˈfeɪk]

falsification [falsifications]◼◼◼ noun
[UK: ˌfɔːl.sɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌfæl.sə.fəˈk.eɪʃ.n̩]

adulteration [adulterations]◼◻◻ noun
[UK: ə.ˌdʌl.tə.ˈreɪ.tʃn̩] [US: ə.ˌdʌl.tə.ˈreɪ.tʃn̩]

distortion [distortions]◼◻◻ noun
[UK: dɪ.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈstɔːr.ʃn̩]

sophistication [sophistications] noun
[UK: sə.ˌfɪ.stɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: sə.ˌfɪ.stɪˈk.eɪʃ.n̩]

pénzhamisítás főnév

counterfeiting◼◼◼ noun
[UK: ˈkaʊn.tə.fɪt.ɪŋ] [US: ˈkaʊn.tər.ˌfɪt.ɪŋ]

számlák meghamisítása

cooking of accounts[UK: ˈkʊkɪŋ əv əˈk.aʊnts] [US: ˈkʊkɪŋ əv əˈk.aʊnts]

történelemhamisítás főnév

falsification of history noun

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina