Maďarčina-Angličtina slovník » gaz meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
gaz

knavish◼◼◼ adjective
[UK: ˈneɪ.vɪʃ] [US: ˈneɪ.vɪʃ]

weeds◼◼◼ noun
[UK: wiːdz] [US: ˈwiːdz]

weed◼◻◻ noun
[UK: wiːd] [US: ˈwiːd]

nefarious adjective
[UK: nɪ.ˈfeə.rɪəs] [US: nə.ˈfe.riəs]

rascally adjective
[UK: ˈrɑː.skə.li] [US: ˈræ.skə.li]

roguish adjective
[UK: ˈrəʊ.ɡɪʃ] [US: ˈroʊ.ɡɪʃ]

weedage noun
[UK: wˈiːdɪdʒ] [US: wˈiːdɪdʒ]

weedery noun
[UK: wˈiːdəri] [US: wˈiːdɚri]

gáz

gas◼◼◼ noun
[UK: ɡæs] [US: ˈɡæs]

problem◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒ.bləm] [US: ˈprɑː.bləm]

awkward adjective
[UK: ˈɔː.kwəd] [US: ˈɑː.kwərd]

gáz

gas◼◼◼[UK: ɡæs] [US: ˈɡæs]

gáz (adagoló) főnév

throttle◼◼◼ noun
[UK: ˈθrɒt.l̩] [US: ˈθrɑːt.l̩]

gáz (átv) főnév

pits◼◼◼ noun
[UK: pɪts] [US: ˈpɪts]

gaz (átv) melléknév

scoundrelly adjective
[UK: ˈskaʊn.drə.li] [US: ˈskaʊn.drə.li]

gáz cserepalack

gas cartridge[UK: ɡæs ˈkɑː.trɪdʒ] [US: ˈɡæs ˈkɑːr.trədʒ]

gaz csíny főnév

rascality noun
[UK: rɑːsˈk.æ.lɪ.tɪ] [US: ræ.ˈskæ.lɪ.tiː]

gáz előállító

gas-producer[UK: ɡæs prə.ˈdjuː.sə(r)] [US: ˈɡæs prə.ˈduː.sər]

gáz forrasztólámpa

gas blow[UK: ɡæs bləʊ] [US: ˈɡæs ˈbloʊ]

gáz halmazállapot főnév

gaseous state◼◼◼ noun

gáz halmazállapotú melléknév

gasiform adjective
[UK: ˈɡæ.sɪ.fɔːm] [US: ˈɡæ.sʌ.ˌfɔːrm]

gáz hősugárzó

gas heater[UK: ɡæs ˈhiː.tə(r)] [US: ˈɡæs ˈhiː.tər]

gáz rendszerösszekötők főnév

gas interconnectors noun

gáz-fővezeték főnév

gas-main◼◼◻ noun
[UK: ɡæs meɪn] [US: ˈɡæs ˈmeɪn]

gáz-főzőlap főnév

gas-ring◼◻◻ noun
[UK: ɡæs rɪŋ] [US: ˈɡæs ˈrɪŋ]

Gáza-övezet tulajdonnév

Gaza Strip proper noun
[UK: ˈɡɑː.zə strɪp] [US: ˈɡɑː.zə ˈstrɪp]

gázadagoló főnév

accelerator◼◼◼ noun
[UK: ək.ˈse.lə.reɪ.tə(r)] [US: æk.ˈse.lə.ˌre.tər]

throttle noun
[UK: ˈθrɒt.l̩] [US: ˈθrɑːt.l̩]

Gázai övezet

Gaza Strip[UK: ˈɡɑː.zə strɪp] [US: ˈɡɑː.zə ˈstrɪp]

gázalakú égéstermék

flue gas[UK: fluː ɡæs] [US: ˈfluː ˈɡæs]

stack gas[UK: stæk ɡæs] [US: ˈstæk ˈɡæs]

gázalakú hulladéktermék

flue gas[UK: fluː ɡæs] [US: ˈfluː ˈɡæs]

stack gas[UK: stæk ɡæs] [US: ˈstæk ˈɡæs]

gázalakú növényvédőszer főnév

fumigant noun
[UK: fjˈuːmɪɡənt] [US: fjˈuːmɪɡənt]

gázálarc főnév

gas mask◼◼◼ noun
[UK: ɡæs mɑːsk] [US: ˈɡæs ˈmæsk]

mask◼◼◼ noun
[UK: mɑːsk] [US: ˈmæsk]

gas-mask◼◻◻ noun
[UK: ɡæs mɑːsk] [US: ˈɡæs ˈmæsk]

respirator◼◻◻ noun
[UK: ˈre.spə.reɪ.tə(r)] [US: ˈre.spə.ˌre.tər]

face-piece noun
[UK: feɪs piːs] [US: ˈfeɪs ˈpiːs]

gas-helmet noun
[UK: ɡæs ˈhel.mɪt] [US: ˈɡæs ˈhel.mət]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies