Maďarčina-Angličtina slovník »

ferde meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ferde

crooked◼◼◼ adjective
[UK: krʊkt] [US: ˈkrʊkəd]

slant◼◼◼ adjective
[UK: slɑːnt] [US: sˈlænt]

leaning◼◼◻ adjective
[UK: ˈliːn.ɪŋ] [US: ˈliːn.ɪŋ]

askew◼◼◻ adjective
[UK: ə.ˈskjuː] [US: ə.ˈskjuː]

tilted◼◼◻ adjective
[UK: ˈtɪl.tɪd] [US: ˈtɪl.təd]

slanting◼◼◻ adjective
[UK: ˈslɑːnt.ɪŋ] [US: sˈlænt.ɪŋ]

cross [crosser, crossest]◼◻◻ adjective
[UK: ˈkrɒs] [US: ˈkrɑːs]

skewed◼◻◻ noun adjective
[UK: skjuːd] [US: ˈskjuːd]

beveled◼◻◻ adjective
[UK: ˈbɛvəld ] [US: ˈbɛvəld ]

cockeyed◼◻◻ adjective
[UK: ˈkɒk.aɪd] [US: ˈkɑːˌk.aɪd]

bias◼◻◻ adjective
[UK: ˈbaɪəs] [US: ˈbaɪəs]

biased◼◻◻ adjective
[UK: ˈbaɪəst] [US: ˈbaɪəst]

inclined◼◻◻ adjective
[UK: ɪn.ˈklaɪnd] [US: ˌɪn.ˈklaɪnd]

sloped◼◻◻ adjective
[UK: sləʊpt] [US: sloʊpt]

skew◼◻◻ adjective
[UK: skjuː] [US: ˈskjuː]

angular adjective
[UK: ˈæŋ.ɡjʊ.lə(r)] [US: ˈæŋ.ɡjə.lər]

awry adjective
[UK: ə.ˈraɪ] [US: ə.ˈraɪ]

bevelled adjective
[UK: ˈbev.l̩d] [US: ˈbev.l̩d]

cant adjective
[UK: kænt] [US: ˈkænt]

sidelong adjective
[UK: ˈsaɪd.lɒŋ] [US: ˈsaɪd.lɒŋ]

splay adjective
[UK: spleɪ] [US: spleɪ]

wry adjective
[UK: raɪ] [US: ˈraɪ]

aslope adjective
[UK: ə.ˈsləʊp] [US: əˈsloʊp]

biassed adjective
[UK: ˈbaɪəst] [US: ˈbaɪəst]

bulged adjective
[UK: bʌldʒd] [US: ˈbəldʒd]

by-blow adjective
[UK: baɪ bləʊ] [US: baɪ ˈbloʊ]

cross-bedding adjective
[UK: ˈkrɒs ˈbed.ɪŋ] [US: ˈkrɑːs ˈbed.ɪŋ]

out of the straigh adjective
[UK: ˈaʊt əv ðə] [US: ˈaʊt əv ðə]

out of true adjective
[UK: ˈaʊt əv truː] [US: ˈaʊt əv ˈtruː]

overthwart adjective
[UK: ˌəʊvəˈθwɔːt ] [US: ˌoʊvərˈθwɔrt ]

proclivous adjective
[UK: prəklˈɪvəs] [US: prəklˈɪvəs]

sideling adjective
[UK: ˈsaɪd.lɪŋ] [US: ˈsaɪd.lɪŋ]

skew-back adjective
[UK: skjuː ˈbæk] [US: ˈskjuː ˈbæk]

splayed adjective
[UK: spleɪd] [US: spleɪd]

squiffed adjective
[UK: skwɪft] [US: skwɪft]

ferde (átv) melléknév

perverse◼◼◼ adjective
[UK: pə.ˈvɜːs] [US: pər.ˈvɝːs]

ferde (obliquus) melléknév

oblique◼◼◼ adjective
[UK: ə.ˈbliːk] [US: ə.ˈbliːk]

ferde alakra farag főnév

mitre [mitres] noun
[UK: ˈmaɪ.tə(r)] [US: ˈmɪ.tri]

ferde alakra vág főnév

mitre [mitres] noun
[UK: ˈmaɪ.tə(r)] [US: ˈmɪ.tri]

ferde boltív

oblique arch[UK: ə.ˈbliːk ɑːtʃ] [US: ə.ˈbliːk ˈɑːrtʃ]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina