Maďarčina-Angličtina slovník »

elsietve csinál (vmit) meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elsietve csinál (vmit) ige

do something in a slap-dash manner verb
[UK: duː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə slæp ˈdæʃ ˈmæ.nə(r)] [US: ˈduː ˈsʌm.θɪŋ ɪn ə sˈlæp ˈdæʃ ˈmæ.nər]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina