Maďarčina-Angličtina slovník »

ellát znamená v Angličtina

MaďarčinaAngličtina
ellát ige

supply [supplied, supplying, supplies]◼◼◼verb
[UK: sə.ˈplaɪ] [US: sə.ˈplaɪ]
They supplied the village with water. = Ellátták a falut vízzel.

provides◼◼◼verb
[UK: prə.ˈvaɪdz] [US: prə.ˈvaɪdz]

issue [issued, issuing, issues]◼◼◼verb
[UK: ˈɪ.ʃuː] [US: ˈɪ.ʃuː]
The hospital will issue medical care to all patients. = Az kórház ellátást biztosít minden beteg számára.

serve [served, serving, serves]◼◼◻verb
[UK: sɜːv] [US: ˈsɝːv]

furnish [furnished, furnishing, furnishes]◼◼◻verb
[UK: ˈfɜː.nɪʃ] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ]

maintain [maintained, maintaining, maintains]◼◼◻verb
[UK: meɪn.ˈteɪn] [US: men.ˈteɪn]

cater [catered, catering, caters]◼◼◻verb
[UK: ˈkeɪ.tə(r)] [US: ˈkeɪ.tər]

tend [tended, tending, tends]◼◼◻verb
[UK: tend] [US: ˈtend]

minister [ministered, ministering, ministers]◼◼◻verb
[UK: ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: ˈmɪ.nə.stər]

attend [attended, attending, attends]◼◼◻verb
[UK: ə.ˈtend] [US: ə.ˈtend]
The nurse will attend to your needs while you recover in the hospital. = A nővér gondoskodni fog az igényeidről, amíg felgyógyulsz a kórházban.

tend to◼◼◻verb

set out◼◼◻verb
[UK: set ˈaʊt] [US: ˈset ˈaʊt]

administer [administered, administering, administers]◼◼◻verb
[UK: əd.ˈmɪ.nɪ.stə(r)] [US: əd.ˈmɪ.nə.stər]

provide for◼◼◻verb
[UK: prə.ˈvaɪd fɔː(r)] [US: prə.ˈvaɪd ˈfɔːr]

husband [husbanded, husbanding, husbands]◼◼◻verb
[UK: ˈhʌz.bənd] [US: ˈhʌz.bənd]

occupy [occupied, occupying, occupies]◼◼◻verb
[UK: ˈɒ.kjʊ.paɪ] [US: ˈɑː.kjə.ˌpaɪ]

set up◼◼◻verb
[UK: set ʌp] [US: ˈset ʌp]

emboss [embossed, embossing, embosses]◼◻◻verb
[UK: ɪm.ˈbɒs] [US: em.ˈbɒs]

groom [groomed, grooming, grooms]◼◻◻verb
[UK: ɡruːm] [US: ˈɡruːm]

rig [rigged, rigging, rigs]◼◻◻verb
[UK: rɪɡ] [US: ˈrɪɡ]

ply [plied, plying, plies]◼◻◻verb
[UK: plaɪ] [US: ˈplaɪ]

ration [rationed, rationing, rations]◼◻◻verb
[UK: ˈræʃ.n̩] [US: ˈræʃ.n̩]

fit up◼◻◻verb
[UK: fɪt ʌp] [US: ˈfɪt ʌp]

do for◼◻◻verb
[UK: duː fɔː(r)] [US: ˈduː ˈfɔːr]

fit outverb
[UK: fɪt ˈaʊt] [US: ˈfɪt ˈaʊt]

drestverb
[UK: drˈest] [US: drˈest]

fix outverb
[UK: fɪks ˈaʊt] [US: ˈfɪks ˈaʊt]

ellát (pecséttel) ige

affix [affixed, affixing, affixes]◼◼◼verb
[UK: ə.ˈfɪks] [US: ˈæ.fɪks]

ellát (valakit) ige

do [did, done, doing, does]irregular verb
[UK: duː] [US: ˈduː]

ellát (valamit) ige

attend to (something)◼◼◼verb
[UK: ə.ˈtend tuː ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈtend ˈtuː ˈsʌm.θɪŋ]

ellát (valamivel) ige

provide [provided, providing, provides]◼◼◼verb
[UK: prə.ˈvaɪd] [US: prə.ˈvaɪd]
The caretaker will provide the garden with fresh flowers every week. = Az gondnok friss virágokkal fogja ellátni a kertet minden héten.

issue with (something)◼◻◻verb
[UK: ˈɪ.ʃuː wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈɪ.ʃuː wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ellát (valamivel)

ply with (something)◼◼◻[UK: plaɪ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈplaɪ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

furnish with (something)◼◼◻[UK: ˈfɜː.nɪʃ wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈfɝː.ˌnɪʃ wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

fit with◼◻◻[UK: fɪt wɪð] [US: ˈfɪt wɪθ]

ellát helyette ige

do forverb
[UK: duː fɔː(r)] [US: ˈduː ˈfɔːr]

ellát pénzzel (valakit)

keep somebody in money[UK: kiːp ˈsʌm.bə.di ɪn ˈmʌ.ni] [US: ˈkiːp ˈsʌm.ˌbɑː.di ɪn ˈmʌ.ni]

ellát valakit (valamivel)

equip somebody with (something)[UK: ɪ.ˈkwɪp ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ɪ.ˈkwɪp ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ellát valakit (valamivel) ige

accommodate somebody with (something)verb
[UK: ə.ˈkɒm.ə.deɪt ˈsʌm.bə.di wɪð ˈsʌm.θɪŋ] [US: ə.ˈkɑːm.ə.ˌdeɪt ˈsʌm.ˌbɑː.di wɪθ ˈsʌm.θɪŋ]

ellátatlan melléknév

unprovided◼◼◼adjective
[UK: ˌʌn.prə.ˈvaɪ.dɪd] [US: ˌʌn.prə.ˈvaɪ.dɪd]

12

História vyhľadávania