Maďarčina-Angličtina slovník »

elernyed meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
elernyed ige

relax [relaxed, relaxed, relaxing, relaxes]◼◼◼ verb
[UK: rɪ.ˈlæks] [US: rə.ˈlæks]

go limp◼◼◻ verb

droop [drooped, drooped, drooping, droops]◼◼◻ verb
[UK: druːp] [US: ˈdruːp]

slack [slacked, slacked, slacking, slacks]◼◼◻ verb
[UK: slæk] [US: sˈlæk]

slacken [slackened, slackened, slackening, slackens]◼◼◻ verb
[UK: ˈslækən] [US: sˈlækən]

lose one's stamina verb
[UK: luːz wʌnz ˈstæ.mɪ.nə] [US: ˈluːz wʌnz ˈstæ.mə.nə]

waste away verb
[UK: weɪst ə.ˈweɪ] [US: ˈweɪst ə.ˈweɪ]

waste [wasted, wasted, wasting, wastes] verb
[UK: weɪst] [US: ˈweɪst]

elernyedés főnév

droop◼◼◼ noun
[UK: druːp] [US: ˈdruːp]

decline [declines] noun
[UK: dɪ.ˈklaɪn] [US: dɪ.ˈklaɪn]

enervation noun
[UK: ˌe.nɜː.ˈveɪ.ʃən] [US: ˌe.nə.ˈveɪ.ʃən]

heaviness noun
[UK: ˈhe.vɪ.nəs] [US: ˈhe.vɪ.nəs]

laxation noun
[UK: laksˈeɪʃən] [US: læksˈeɪʃən]

elernyedés (atonia) főnév

atony noun
[UK: ˈæ.tə.ni] [US: ˈæ.tə.ni]

elernyedés (relaxatio) főnév

relaxation [relaxations]◼◼◼ noun
[UK: ˌriː.læk.ˈseɪʃ.n̩] [US: ˌri.læk.ˈseɪʃ.n̩]

elernyedt melléknév

relaxed◼◼◼ adjective
[UK: rɪ.ˈlækst] [US: rə.ˈlækst]

prostrate adjective
[UK: prɒ.ˈstreɪt] [US: ˈprɑː.stret]

elernyedt (relaxatus) melléknév

torpid adjective
[UK: ˈtɔː.pɪd] [US: ˈtɔːr.pəd]

elernyedve határozószó

swooningly adverb
[UK: ˈswuːnɪŋli ] [US: ˈswunɪŋli ]

szívelernyedés főnév

diastole [diastoles]◼◼◻ noun
[UK: daˈjæ.stə.ˌli] [US: daˈjæ.stə.ˌli]

szívműködés elernyedési szakasza (diastole) főnév

diastole [diastoles] noun
[UK: daˈjæ.stə.ˌli] [US: daˈjæ.stə.ˌli]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina