Maďarčina-Angličtina slovník »

derít meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
derít ige

fine [fined, fined, fining, fines]◼◼◼ verb
[UK: faɪn] [US: ˈfaɪn]

settle [settled, settled, settling, settles]◼◼◼ verb
[UK: ˈset.l̩] [US: ˈset.l̩]

clarify [clarified, clarified, clarifying, clarifies]◼◼◻ verb
[UK: ˈklæ.rɪ.faɪ] [US: ˈkle.rə.ˌfaɪ]

defecate [defecated, defecated, defecating, defecates]◼◻◻ verb
[UK: ˈde.fək.eɪt] [US: ˈde.fək.eɪt]

desilt verb
[UK: dɪzˈɪlt] [US: dɪzˈɪlt]

elutriate [elutriated, elutriated, elutriating, elutriates] verb
[UK: ɪ.ˈljuː.trɪeɪt] [US: ɪ.ˈluː.triː.ˌeɪt]

fine down verb
[UK: faɪn daʊn] [US: ˈfaɪn ˈdaʊn]

derít (italt) ige

fine-still verb
[UK: faɪn stɪl] [US: ˈfaɪn ˈstɪl]

derített melléknév

clarified◼◼◼ adjective
[UK: ˈklæ.rɪ.faɪd] [US: ˈkle.rə.ˌfaɪd]

defecated adjective
[UK: ˈde.fək.eɪ.tɪd] [US: ˈde.fək.eɪ.tɪd]

derítés főnév

clarification [clarifications]◼◼◼ noun
[UK: ˌklæ.rɪ.fɪˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌkle.rə.fɪˈk.eɪʃ.n̩]

clarifying◼◻◻ noun

clearing [clearings] noun
[UK: ˈklɪər.ɪŋ] [US: ˈklɪr.ɪŋ]

defecation [defecations] noun
[UK: ˌde.fəˈk.eɪʃ.n̩] [US: ˌde.fəˈk.eɪʃ.n̩]

derítés (boré) főnév

fining noun
[UK: ˈfaɪn.ɪŋ] [US: ˈfaɪn.ɪŋ]

derítéspont főnév
vegyt

break-point [break-points] noun
[UK: breɪk pɔɪnt] [US: ˈbreɪk ˈpɔɪnt]

derítő

exhilarating◼◼◼ adjective
[UK: ɪɡ.ˈzɪ.lə.reɪt.ɪŋ] [US: ɪg.ˈzɪ.lə.ˌret.ɪŋ]

clarifying◼◻◻ adjective

clearer noun
[UK: ˈklɪə.rə(r)] [US: ˈklɪ.rər]

defecator [defecators] noun
[UK: dˈefɪkˌeɪtə] [US: dˈefɪkˌeɪɾɚ]

purger [purgers] noun
[UK: ˈpɜːʤə ] [US: ˈpɜrʤər ]

derítő berendezés főnév

elutriator [elutriators] noun
[UK: ɪljˈuːtrɪˌeɪtə] [US: ᵻljˈuːtrɪˌeɪɾɚ]

purifier [purifiers] noun
[UK: ˈpjʊə.rɪ.faɪə(r)] [US: ˈpjʊ.rə.ˌfaɪər]

derítő munkás főnév

defecator [defecators] noun
[UK: dˈefɪkˌeɪtə] [US: dˈefɪkˌeɪɾɚ]

derítő tartály

settling pan[UK: ˈset.l̩.ɪŋ pæn] [US: ˈset.l̩.ɪŋ ˈpæn]

derítő üst főnév

defecator [defecators] noun
[UK: dˈefɪkˌeɪtə] [US: dˈefɪkˌeɪɾɚ]

derítőanyag főnév

clarifier [clarifiers] noun
[UK: ˈklærɪfaɪə ] [US: ˈklɛrəˌfaɪər ]

cleaning agent noun

derítőedény főnév

decanter (carafe) [decanters] noun
[UK: dɪˈk.æn.tə(r)] [US: dɪˈk.æn.tər]

derítőföld főnév

bleaching earth◼◼◼ noun
[UK: ˈbliːtʃ.ɪŋ ɜːθ] [US: ˈbliːtʃ.ɪŋ ˈɝːθ]

filter clay◼◻◻ noun
[UK: ˈfɪl.tə(r) kleɪ] [US: ˈfɪl.tər ˈkleɪ]

adsorption clay noun
[UK: æd.ˈsɔːp.ʃn̩ kleɪ] [US: æd.ˈsɔːrp.ʃn̩ ˈkleɪ]

bleach earth noun
[UK: bliːtʃ ɜːθ] [US: ˈbliːtʃ ˈɝːθ]

fuller's earth noun
[UK: ˈfʊ.lərz ɜːθ] [US: ˈfʊ.lərz ˈɝːθ]

fulling earth noun
[UK: fʊl.ɪŋ ɜːθ] [US: fʊl.ɪŋ ˈɝːθ]

derítőfürdő főnév

clearing-bath noun
[UK: ˈklɪər.ɪŋ bɑːθ] [US: ˈklɪr.ɪŋ ˈbæθ]

derítőgép főnév

jig [jigs] noun
[UK: dʒɪɡ] [US: ˈdʒɪɡ]

derítőkád főnév

bleacher [bleachers] noun
[UK: ˈbliː.tʃə(r)] [US: ˈbliː.tʃər]

derítőkészülék főnév

clarifier [clarifiers] noun
[UK: ˈklærɪfaɪə ] [US: ˈklɛrəˌfaɪər ]

derítőlap (fényképészet) főnév

reflecting screen noun

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina