Maďarčina-Angličtina slovník »

csengő meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
csengő

bell [bells]◼◼◼ noun
[UK: bel] [US: ˈbel]

doorbell [doorbells]◼◼◻ noun
[UK: ˈdɔː.bel] [US: ˈdɔːr.ˌbel]

ringing◼◼◻ noun
[UK: ˈrɪŋɪŋ] [US: ˈrɪŋɪŋ]

ringer [ringers]◼◻◻ noun
[UK: ˈrɪŋə(r)] [US: ˈrɪŋər]

jingling◼◻◻ noun
[UK: ˈdʒɪŋ.ɡl̩ɪŋ] [US: ˈdʒɪŋ.ɡl̩ɪŋ]

clanging◼◻◻ adjective
[UK: ˈklæŋɪŋ] [US: ˈklæŋɪŋ]

clinking◼◻◻ noun
[UK: ˈklɪŋkɪŋ] [US: ˈklɪŋkɪŋ]

metallic noun
[UK: mɪ.ˈtæ.lɪk] [US: mə.ˈtæ.lɪk]

tinkling noun
[UK: ˈtɪŋk.l̩.ɪŋ] [US: ˈtɪŋk.l̩.ɪŋ]

bel noun
[UK: bel] [US: ˈbel]

silvery adjective
[UK: ˈsɪl.və.ri] [US: ˈsɪl.və.ri]

clangorous adjective
[UK: ˈklæŋ.ə.rəs] [US: ˈklæŋ.ə.rəs]

clanking noun
[UK: ˈklæŋkɪŋ] [US: ˈklæŋkɪŋ]

clapper bell noun
[UK: ˈklæ.pə(r) bel] [US: ˈklæ.pər ˈbel]

sheep bell noun
[UK: ʃiːp bel] [US: ˈʃiːp ˈbel]

tingling noun
[UK: ˈtɪŋ.ɡl̩ɪŋ] [US: ˈtɪŋ.ɡl̩ɪŋ]

tinglish noun
[UK: ˈtɪŋglɪʃ ] [US: ˈtɪŋgəlɪʃ ]

tinkler noun
[UK: ˈtɪŋk.ə.lə(r)] [US: ˈtɪŋk.ə.lər]

tintinnabulary noun
[UK: tˌɪntɪnˈabjʊləri] [US: tˌɪntɪnˈæbjʊlˌeri]

voiceful noun
[UK: ˈvɔɪs.fəl] [US: ˈvɔɪs.fəl]

csengő (hangú) melléknév

sonorous◼◼◼ adjective
[UK: sə.ˈnɔː.rəs] [US: ˈsɑː.nə.rəs]

csengő hang főnév

sonority [sonorities] noun
[UK: sə.ˈnɒ.rɪ.ti] [US: sə.ˈnɒ.rɪ.ti]

csengő hangú melléknév

sonorous adjective
[UK: sə.ˈnɔː.rəs] [US: ˈsɑː.nə.rəs]

csengő nevetés

rippling laughter[UK: ˈrɪp.l̩.ɪŋ ˈlɑːf.tə(r)] [US: ˈrɪp.l̩.ɪŋ ˈlæf.tər]

csengő pénzben

in good money[UK: ɪn ɡʊd ˈmʌ.ni] [US: ɪn ˈɡʊd ˈmʌ.ni]

csengő érmében

in good money[UK: ɪn ɡʊd ˈmʌ.ni] [US: ɪn ˈɡʊd ˈmʌ.ni]

csengődrót főnév

bell-wire noun
[UK: bel ˈwaɪə(r)] [US: ˈbel ˈwaɪər]

csengődrót kapcsoló

bell-wire lever[UK: bel ˈwaɪə(r) ˈliː.və(r)] [US: ˈbel ˈwaɪər ˈle.vər]

csengőelzáró főnév

bell-stop noun
[UK: bel stɒp] [US: ˈbel ˈstɑːp]

csengően

clankingly adverb
[UK: ˈklæŋkɪŋli ] [US: ˈklæŋkɪŋli ]

intonate [intonated, intonated, intonating, intonates] verb
[UK: ˈɪn.təʊ.neɪt] [US: ˈɪnto.ʊ.ˌneɪt]

csengőfű (Hypericum perforatum) főnév

klamath noun
[UK: klˈaməθ] [US: klˈæməθ]

csengőfű (Uvularia perfoliata) főnév

perfoliate bellwort noun
[UK: pɜːfˈəʊlɪˌeɪt bˈelwɔːt] [US: pɜːfˈoʊlɪˌeɪt bˈelwoːrt]

csengőgomb főnév

bell-button◼◼◼ noun
[UK: bel ˈbʌt.n̩] [US: ˈbel ˈbʌt.n̩]

bell-push◼◼◼ noun
[UK: bel pʊʃ] [US: ˈbel ˈpʊʃ]

call-button noun
[UK: kɔːl ˈbʌt.n̩] [US: ˈkɒl ˈbʌt.n̩]

csengőhang főnév

ringtone◼◼◼ noun
[UK: ˈrɪŋ.ˌtəʊn] [US: ˈrɪŋˌtoʊn]

ring tone◼◼◻ noun
[UK: rɪŋ təʊn] [US: ˈrɪŋ ˈtoʊn]

csengőhúzó főnév

bell-pull noun
[UK: bel pʊl] [US: ˈbel ˈpʊl]

csengőkalapács főnév

bell-clapper [bell-clappers] noun
[UK: bel ˈklæ.pə(r)] [US: ˈbel ˈklæ.pər]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina