Maďarčina-Angličtina slovník »

beállítás meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
(kezdeti)beállítás főnév

setup [setups] noun
[UK: se.tup] [US: ˈse.ˌtəp]

Beállítás ige

configure [configured, configured, configuring, configures]◼◼◼ verb
[UK: kən.ˈfɪ.ɡə(r)] [US: kən.ˈfɪ.ɡjər]

beállítás

setting [settings]◼◼◼ noun
[UK: ˈset.ɪŋ] [US: ˈset.ɪŋ]

set◼◼◼ noun
[UK: set] [US: ˈset]

regulation [regulations]◼◼◻ noun
[UK: ˌre.ɡjʊ.ˈleɪʃ.n̩] [US: ˌre.ɡjə.ˈleɪʃ.n̩]

angle◼◼◻ noun
[UK: ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈæŋ.ɡl̩]

adjustment [adjustments]◼◼◻ noun
[UK: ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ə.ˈdʒəst.mənt]

configuration [configurations]◼◻◻ noun
[UK: kən.ˌfɪ.ɡə.ˈreɪʃ.n̩] [US: kən.ˌfɪ.ɡjə.ˈreɪʃ.n̩]

pointing◼◻◻ noun
[UK: ˈpɔɪnt.ɪŋ] [US: ˌpɔɪnt.ɪŋ]

property [properties]◼◻◻ noun
[UK: ˈprɒ.pə.ti] [US: ˈprɑː.pər.ti]

trimming [trimmings]◼◻◻ noun
[UK: ˈtrɪm.ɪŋ] [US: ˈtrɪm.ɪŋ]

inset [insetted, insetted, insetting, insets] verb
[UK: ˌɪn.ˈset] [US: ˈɪn.ˌset]

presentation [presentations] noun
[UK: ˌprezn.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌpre.zən.ˈteɪʃ.n̩]

trueing noun
[UK: ˈtruːɪŋ ] [US: ˈtruɪŋ ]

beállítás (műszeré) főnév

truing noun
[UK: ˈtruːɪŋ] [US: ˈtruːɪŋ]

beállítás (színdarabé) főnév

mise-en-scène noun
[UK: mɪsˈiːˈenˌessˌiːsˌiːhˈatʃˌekˌenˈiː] [US: mɪsˈiːˈenˌessˌiːsˌiːhˈætʃˌekˌenˈiː]

beállítási szög

setting angle[UK: ˈset.ɪŋ ˈæŋ.ɡl̩] [US: ˈset.ɪŋ ˈæŋ.ɡl̩]

beállítások főnév

settings◼◼◼ noun
[UK: ˈse.tɪŋz] [US: ˈse.tɪŋz]

options◼◻◻ noun
[UK: ˈɒp.ʃn̩z] [US: ˈɑːp.ʃn̩z]

sets◼◻◻ noun
[UK: sets] [US: ˈsets]

adjusts noun
[UK: ə.ˈdʒʌsts] [US: ə.ˈdʒəsts]

a relatív rekordszám beállítása

set relative record[UK: set ˈre.lə.tɪv rɪˈk.ɔːd] [US: ˈset ˈre.lə.tɪv rəˈk.ɔːrd]

alapértelmezett beállítások

default settings◼◼◼

az ellenőrzés-kapcsoló beállítása főnév

set verify state noun
[UK: set ˈve.rɪ.faɪ steɪt] [US: ˈset ˈve.rə.ˌfaɪ ˈsteɪt]

derékszög-beállítás főnév

squaring noun
[UK: ˈskweər.ɪŋ] [US: ˈskwer.ɪŋ]

ellenbeállítás főnév

reverse shot noun

eltérés a pontos vonalbeállítástól

disalignment[UK: dˌɪsəlˈaɪnmənt] [US: dˌɪsəlˈaɪnmənt]

finom beállítású osztókörző

hair-compasses[UK: heə(r) ˈkʌm.pə.sɪz] [US: ˈher ˈkʌm.pə.sɪz]

finombeállítás főnév

fine adjustment noun
[UK: faɪn ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ˈfaɪn ə.ˈdʒəst.mənt]

fűtőházba beállítás főnév

housing [housings] noun
[UK: ˈhaʊz.ɪŋ] [US: ˈhaʊz.ɪŋ]

garázsba beállítás főnév

housing [housings] noun
[UK: ˈhaʊz.ɪŋ] [US: ˈhaʊz.ɪŋ]

gyenge beállítású tex

low-count[UK: ləʊ kaʊnt] [US: ˈloʊ ˈkaʊnt]

gyújtásbeállítás főnév

ignition adjustment noun
[UK: ɪɡ.ˈnɪʃ.n̩ ə.ˈdʒʌst.mənt] [US: ɪg.ˈnɪʃ.n̩ ə.ˈdʒəst.mənt]

géprészek beállítása főnév

alignment [alignments] noun
[UK: ə.ˈlaɪn.mənt] [US: ə.ˈlaɪn.mənt]

gépszínbe beállítás főnév

housing [housings] noun
[UK: ˈhaʊz.ɪŋ] [US: ˈhaʊz.ɪŋ]

hamis beállítás főnév

distortion [distortions] noun
[UK: dɪ.ˈstɔːʃ.n̩] [US: ˌdɪ.ˈstɔːr.ʃn̩]

misrepresentation [misrepresentations] noun
[UK: ˌmɪs.ˌre.prɪ.zen.ˈteɪʃ.n̩] [US: ˌmɪs.ˌre.prə.zen.ˈteɪʃ.n̩]

hazug beállítású

pseudological[UK: sˌuːdəʊlˈɒdʒɪkəl] [US: sˌuːdoʊlˈɑːdʒɪkəl]

helyes beállításban

in true[UK: ɪn truː] [US: ɪn ˈtruː]

hibás beállítás főnév

maladjustment [maladjustments]◼◼◼ noun
[UK: ˌmæ.lə.ˈdʒʌ.smənt] [US: ˌmæ.lə.ˈdʒʌ.smənt]

12

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina