Maďarčina-Angličtina slovník »

bandukol meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
bandukol ige

saunter [sauntered, sauntered, sauntering, saunters]◼◼◼ verb
[UK: ˈsɔːn.tə(r)] [US: ˈsɒn.tər]

amble [ambled, ambled, ambling, ambles]◼◻◻ verb
[UK: ˈæm.bl̩] [US: ˈæm.bl̩]

amble along verb
[UK: ˈæm.bl̩ ə.ˈlɒŋ] [US: ˈæm.bl̩ ə.ˈlɔːŋ]

öregesen bandukol

dodder along[UK: ˈdɒ.də(r) ə.ˈlɒŋ] [US: ˈdɒ.dər ə.ˈlɔːŋ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina