Maďarčina-Angličtina slovník » újszerű meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
újszerű melléknév

novel◼◼◼ adjective
[UK: ˈnɒv.l̩] [US: ˈnɑːv.l̩]

innovative◼◼◻ adjective
[UK: ˈɪ.nə.veɪ.tɪv] [US: ˈɪ.nə.ˌve.tɪv]

recent◼◻◻ adjective
[UK: ˈriːsnt] [US: ˈriː.sənt]

original◼◻◻ adjective
[UK: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl] [US: ə.ˈrɪdʒ.n̩.əl]

patent◼◻◻ adjective
[UK: ˈpeɪtnt] [US: ˈpæ.tənt]

later-day adjective
[UK: ˈleɪ.tə(r) deɪ] [US: ˈleɪ.tər ˈdeɪ]

like new adjective

newsy adjective
[UK: ˈnjuː.zi] [US: ˈnuː.zi]

spick-and-span adjective
[UK: spɪk ənd spæn] [US: spɪk ænd ˈspæn]

újszerű szellemű melléknév

modernistic adjective
[UK: ˌmɒ.də.ˈnɪ.stɪk] [US: ˌmɒ.də.ˈnɪ.stɪk]

újszerűség főnév

novelty◼◼◼ noun
[UK: ˈnɒvl.ti] [US: ˈnɑː.vəl.ti]

modernness noun
[UK: ˈmɒdənəs ] [US: ˈmɑdərnəs ]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina