Maďarčina-Angličtina slovník »

éltető meaning in Angličtina

MaďarčinaAngličtina
éltető melléknév

vital◼◼◼ adjective
[UK: ˈvaɪt.l̩] [US: ˈvaɪt.l̩]

life-giving◼◼◻ adjective
[UK: laɪf ˈɡɪv.ɪŋ] [US: ˈlaɪf ˈɡɪv.ɪŋ]

enlivening adjective

invigorative adjective
[UK: ɪn.ˈvɪ.ɡə.rə.tɪv] [US: ɪn.ˈvɪ.ɡə.rə.tɪv]

vegetative adjective
[UK: ˈve.dʒɪ.tə.tɪv] [US: ˌve.dʒə.ˈteɪ.tɪv]

vitalizing adjective
[UK: ˈvaɪ.tə.laɪz.ɪŋ] [US: ˈvaɪ.tə.laɪz.ɪŋ]

éltető melléknév
ritk

vivificator adjective
[UK: vɪvˈɪfɪkˌeɪtə] [US: vɪvˈɪfᵻkˌeɪɾɚ]

éltető elem főnév

life-blood noun
[UK: laɪf blʌd] [US: ˈlaɪf ˈbləd]

éltető eleme (vmnek) főnév

prime mover [prime movers] noun
[UK: praɪm ˈmuː.və(r)] [US: ˈpraɪm ˈmuː.vər]

éltető erő főnév

elan vital noun

éltető szikra

vital spark[UK: ˈvaɪt.l̩ spɑːk] [US: ˈvaɪt.l̩ ˈspɑːrk]

éltetőelem főnév

lifeblood◼◼◻ noun

éltetője (vmnek)

moving spirit of something[UK: ˈmuːv.ɪŋ ˈspɪ.rɪt əv ˈsʌm.θɪŋ] [US: ˈmuːv.ɪŋ ˈspɪ.rət əv ˈsʌm.θɪŋ]

békéltető

peacemaker [peacemakers]◼◼◼ noun
[UK: ˈpiː.smeɪkə(r)] [US: ˈpiː.ˌsmekər]

conciliator [conciliators]◼◼◻ noun
[UK: kən.ˈsɪ.lieɪ.tə(r)] [US: kən.ˈsiː.li.ˌe.tər]

pacifier [pacifiers]◼◼◻ noun
[UK: ˈpæ.sɪ.faɪə(r)] [US: ˈpæ.sə.ˌfaɪər]

conciliatory◼◻◻ adjective
[UK: kən.ˈsɪ.lɪə.tə.ri] [US: kən.ˈsɪ.ˌliə.ˌtɔː.ri]

pacifist [pacifists]◼◻◻ noun
[UK: ˈpæ.siː.fɪst] [US: ˈpæ.sə.fəst]

make-peace noun
[UK: ˈmeɪk piːs] [US: ˈmeɪk ˈpiːs]

makepeace adjective
[UK: ˈmeɪk.piːs] [US: ˈmeɪk.piːs]

pacificatory adjective
[UK: pə.ˈsɪ.fɪk.ə.tə.rɪ] [US: pə.ˈsɪ.fɪk.ə.tə.riː]

eszméltető melléknév

suggestive adjective
[UK: sə.ˈdʒe.stɪv] [US: səg.ˈdʒe.stɪv]

féltető főnév

lean-to noun
[UK: liːn tuː] [US: ˈliːn ˈtuː]

féltetős építmény főnév

pentice noun
[UK: pˈentaɪs] [US: pˈentaɪs]

földmozgást szemléltető készülék főnév

tellurion noun
[UK: telˈʊəriən] [US: telˈʊrriən]

mozgássorozatot szemléltető forgótárcsa főnév

phenakistoscope [phenakistoscopes] noun
[UK: fˈenəkˌɪstəskˌəʊp] [US: fˈenəkˌɪstəskˌoʊp]

szemléltető melléknév

illustrative◼◼◼ adjective
[UK: ˈɪ.lə.strə.tɪv] [US: ˌɪ.ˈlə.strə.tɪv]

szemléltető eszköz főnév

visual aid [visual aids]◼◼◼ noun
[UK: ˈvɪʒ.u.əl eɪd] [US: ˈvɪʒ.u.əl ˈeɪd]

szemléltető példa

object-lesson[UK: əb.ˈdʒekt ˈles.n̩] [US: ˈɑːb.dʒekt ˈles.n̩]

szemléltető óra főnév

object-lesson noun
[UK: əb.ˈdʒekt ˈles.n̩] [US: ˈɑːb.dʒekt ˈles.n̩]

You can find it in:

MaďarčinaAngličtina