Latinsk-Tysk ordbok »

anatomia betyder på tyska

LatinskaTyska
anatomia

Zergliederungskunst

anatomia noun

die Anatomie [der Anatomie; die Anatomien]Phrase
f