Latin-Magyar szótár »

regnum jelentése magyarul

LatinMagyar
regnum agit verb

uralkodik ige

regnum animale noun

állatország {rendszertani megjelölés} főnév

regnum capio ab aliquo

megszerzi az uralmat vktől

regnum coelorum

mennyek országa

regnum exercet verb

uralkodik ige

regnum i n

birodalom főnév

birtok főnév

egyeduralom főnév

kényuralom főnév

királyi ház

királyi uralom

királyság indulatszó főnév

kormányzás főnév

ország főnév

terület főnév

trón főnév

uralom főnév

zsarnoki uralom

Regnum Marianum

Mária országa {Szt. István Magyarországot Máriának ajánlotta fel}

regnum Marianum

Mária országa

regnum triplex

hármas királyság {Jupiter, Neptunus és Pluto országa}

beati pauperes spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum

boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa

beati qui persecutionem patiuntur propter iustitiam, quoniam ipsorum est regnum caelorum

boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa

Hippotadae regnum

Hippotadae regnum {a Lipari szigetek}

Iesus vero ait eis: sinite parvulos, et nolite eos prohibere ad me venire: talium est enim regnum caelorum

Jézus azonban így szólt: hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa

in regnum accipio

uralkodótársává fogad

interregnum i n

időközi királyság

időközi kormány

kormányszünet főnév

köztes uralom

trónüresség főnév

uralom nélküli állapot

per regnum Hungariae

egészen fiatal

Regn.Pol. {Regnum Poloniae}

Polóniai királyság

res ad interregnum fluo

kormányszünetre kerül a sor

res ad interregnum rediit

kormányszünetre került sor

rex est, qui metuit nihil. Rex est, quique cupiet nihil. Hoc regnum sibi quisque dat

olyan, mint egy király, aki semmitől sem fél. Olyan, mint a király, aki semmit sem kíván. Az ilyen országot mindenki megteremtheti magának {Seneca}

ubi non est pudor, nec cura iuris, sanctitas, pietas, fides, - instabile regnum est

ahol hiányzik a szemérem, a jog tisztelete, a szent dolgok megbecsülése, a kegyelet és hit, ott az államrend nem lehet tartós {Seneca}

unius linguae uniusque moris regnum imbecille et fragile est

az egynyelvű és egy szokású ország erőtlen és törékeny {Szent István}

vinum regnum, rex vinorum

borok királya, királyok bora

További keresési lehetőségek:

LatinMagyar