Latin-Hungarian dictionary » confessio meaning in Hungarian

LatinHungarian
confessio onis f

beismerés

bevallás

büntett bevallása

gyónás

hitvallás

megvallás

tény bevallása

vallomás

vértanúk sírhelye

Confessio Augustana

Ágostai hitvallás {vangélikus egyház egyik legfontosabb hitvallási irata}

confessio est regina probationum

a bűn beismerése a bizonyítási eljárás királynője

confessio extraiudicialis

perenkívüli beismerés

confessio fidei

hitvallás

confessio iudicialis

gyónás

perbeli beismerés

confessio sacramentalis

felekezet

hitvallás

szentségi gyónás

confessionalis is f

felekezeti gyóntatószék

confessionalis sedes

gyóntatóhely

confessionarius ii m

gyóntató atya

Confessioni addicta

Confessioni addicta

confessioni proxima est poenitentia

bűnünket megvallani, már fél vezeklés

Confessionis inspector

Confessionis inspector

A.C. {Augustana confessio}

Ágostai hitvallás

A.C.A. {Augustanae Confessioni addicta {ecclesia}}

Ágostai hitvalláshoz hozzárendelt

A.C.I. {Augustana Confessio Invariata {a. 1530}}

változatlan Ágostai hitvallás {1530.}

Augustinae Confessiones

ágostai hitvallású

evangélikus

B.C. {Bohemica Confessio}

Cseh hitvallás

C. {confessio}

beismerés

hitvallás

C.B. {Confessio Bohemica}

Csehországi hitvallás

C.H. {Confessio Helvetica {prior a. 1536, posterior a. 1566}}

Helvét Hitvallás {1536 előtt, 1566 után}

conf. {confessio}

beismerés

hitvallás

ConfAug. {confessio Augustana}

Ágostai hitvallás

ConsistA.C.Assess. {consistorii Augustanae Confessionis assessor}

Ágostai Hitvallás egyháztanácsának hivatalsegéde

eccles. et schol.A.C.Insp. {ecclesiarum et scholarum Augustanae Confessionis inspector}

az ágostai hitvallás egyházai és iskolái felügyelője

erranti medicina confessio

a hibázás gyógyszere a beismerés

12

You can find it in:

LatinHungarian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies