Hungarian-Slovak dictionary »

környezeti kár meaning in Slovak

HungarianSlovak
környezeti kár

škoda na životnom prostredí

környezeti kár büntetése

pokuta za škody na životnom prostredí

You can find it in:

HungarianSlovak