Hungarian-Norwegian dictionary » elfog meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
elfog v

anholder, arresterer, fanger, griper, hekter, pågriper, tar til fange

elfogad v

aksepterer, antar, etterlever, godtar, tar imot

vedtarlov

elfogad egy ajánlatot

aksepterer et tilbud

elfogadás n

aksept, godkjenning, stadfesting, vedtagelse, vedtakelse

approbasjon

ratifisering

elfogadhatatlan adj

uakseptabel

elfogadható adj

akseptabel

elfogadható ajánlat

akseptabelt tilbud

elfogadható ajánlatot tesz

kommer med et akseptabelt tilbud

elfogadható kockázati szint

akseptabelt risikonivå

elfogadható színvonal

akseptabelt nivå

elfogadja a feltételeket

aksepterer/godtar betingelsene

elfogadja az álláspontját

aksepterer/godtar synet til noen

elfogadó n

akseptant

elfogadott adj

akseptert, alminnelig, vanlig

elfogadott szokás

alminnelig akseptert, vanlig

elfogás n

pågripelse

elfogat v

lar noen arrestert

elfogató parancsot ad ki

utsteder arrestordre

elfogatóparancs n

arrestordre

elfogja a rémület

blir grepet av panikk

elfogják a szökevényt

fanger rømlingen

elfoglal v

besetter, erobrer, invaderer, okkuperer

inntar, opptar

tiltrer

elfoglalás n

besettelse, okkupasjon

elfoglalja saját helyét

inntar sine respektive plasser

elfoglalt adj

opptatt

elfoglaltság n

beskjeftigelse, engasjement

elfogódik v

blir rørt

elfogulatlan adj

objektiv, uhildet, upartisk

elfogulatlanság n

upartiskhet

elfogult adj

forutinntatt, partisk

elfogultság n

fordom, forutinntatthet, partiskhet

elfogy v

blir oppbrukt, tar slutt

elfogyaszt v

drikker opp

forbruker, konsumerer

spiser opp

12

You can find it in:

HungarianNorwegian

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies