Hungarian-Norwegian dictionary »

adó meaning in Norwegian

HungarianNorwegian
adó * adj

givende [-, -]

adó ** n

avgift, skatt

senderradio/TV

adó alá esik

er skattbar

adó alá eső

skattbar [-t, -e]

adó levonása után

etter skatt

adó-vevő készülék

sender-mottaker apparatwalkietalkie

adó-visszafizetés n

tilbakebetaling av skatt

adó-visszatérítés n

tilbakebetaling av skatt

adó-összehangolás n

skatteharmonisering

adóalany n

skattesubjekt, skatteyter

adóalap n

skattegrunnlag [-et, -, -ene/-a]

adóantenna n

senderantenne [-n, -r, -ne]

adóazonosító n

ID for skatteytereet unikt 10-sifret nummer for identifisering av skatteytere

adóazonosító jel

personnummer for skattesaker

adóazonosító szám

personnummer for skattesaker

adóbecslés n

skattelikning [-en/-a, -er, -ene]

adóbefizetés n

innbetaling av skatt

adóbehajtás n

inndrivelse av skatt, skatteinnkreving

adóbehajtó n

skattefogd, skatteoppkrever

adóberendezés n

senderutstyr

adóbeszedés n

skatteinnkreving

adóbeszedő n

skattefogd, skatteoppkrever

adóbevallás n

selvangivelse, skattemelding

adóbevallás-köteles adj

pliktig til å innlevere selvangivelse

adóbevétel n

skatteinngang, skatteinntekt

adóbírságot vet ki

iligner straffeskatt

adóból levonható

fradragsberettiget [-, -e/-ede]

adóbűncselekmény n

skattesvik, skatteunndragelse

adócsalás n

skattesvik, skatteunndragelse

adócsaló n

skattesnyter [-en, -e, -ne]

adócsökkentés n

skattelette, skattereduksjon

adócsökkenés n

skattelette, skattereduksjon

adócső n

radiorør [-et, -, -ene/-a]

adódik v

forekommer, skjer

adódó alkalom

passende anledning

adóegyezmény n

skatteavtale [-n, -r, -ne]

adóelengedés n

ettergivelse av skatt

adóelkerülés n

skatteunndragelse [-n, -r, -ne]

adóellenőr n

skatteinspektør, skattekontrollør, skatterevisor

12