Hungarian-Japan dictionary »

tagozat meaning in Japan

HungarianJapan
tagozat

bu

buchou

bumon

bunka

depa-tomento

hou

ka

kiwa

kyoku

saido

sokumen

yoko

yokoai

yokoppara

esti tagozat

yagakkou

yagaku

You can find it in:

HungarianJapan