Hungarian-Japan dictionary »

nyereségrészesedés meaning in Japan

HungarianJapan
nyereségrészesedés

bo-nasu

houshoukin

omake

shouyo

warimashi

You can find it in:

HungarianJapan