Hungarian-Japan dictionary »

megdöbbenés meaning in Japan

HungarianJapan
megdöbbenés

dou

funkyuu

konmei

konzatsu

kyoukou

ranzatsu

sakuran

shuushouroubai