Hungarian-Japan dictionary »

hivatalos közlemény meaning in Japan

HungarianJapan
hivatalos közlemény

ihou

kaihou

keiji

kiyou

kokuji

tsuuhou

You can find it in:

HungarianJapan