Hungarian-Japan dictionary »

hatósági értesítés meaning in Japan

HungarianJapan
hatósági értesítés

kanmon

keiji

kokuchi

kokuji

kouinjou

meshi

moushide

moushiide

moushiire

shirase

shoukan

shoukanjou

tsuuchi

You can find it in:

HungarianJapan