X
Hungarian-Japan dictionary »

fekete meaning in Japan

HungarianJapan
fekete áfonya

buru-beri-

fekete billentyű (zongorán)

hyoujin

setsuzentaru

sha-pu

surudoi

togatta

fekete halál

kokushibyou

fekete mágia

burakkumajikku

majutsu

youjutsu

fekete nadálytő

konfuri-

fekete nyakkendő

burakkutai

fekete ribiszke

kashisu

fekete ruha

burakku

kuro

kuroi

kuromeru

fekete szín

burakku

kuro

kuroi

kuromeru

fekete színű virág

kuro hana

fekete üröm

abura

futoi

futotta

nikudzukinoyoi

potteri

feketebors

koshou

pepa-

peppa-

feketekávé

burakkuko-hi-

kafenowa-ru

feketelista

burakkurisuto

kokuhyou

feketepiac

burakkuma-ketto

feketeség

kuroraka

feketesügér

basu

be-su

teion

feketeüszög

burakku

12