Hungarian-German dictionary »

tisztesség kedvéért meaning in German

HungarianGerman
tisztesség kedvéért kifejezés

anstandshalber » Adverb
[ˈanʃtˌantshalbɜ]

a tisztesség kedvéért kifejezés

anstandhalber » Adverb
[ˈanʃtˌanthalbɜ]

You can find it in:

HungarianGerman