Hungarian-German dictionary »

szilárdsági viselkedés meaning in German

HungarianGerman
szilárdsági viselkedés kifejezés

das Festigkeitsverhalten » Substantiv