Hungarian-German dictionary »

kiemelő meaning in German

HungarianGerman
kiemelő (munkás) főnév

der Ausheber [des Aushebers; die Ausheber] » Substantiv

kiemelő (szerkezet) főnév

der Ausheber [des Aushebers; die Ausheber] » Substantiv

alakkiemelő melléknév

figurbetont [figurbetonter; am figurbetontesten] » Adjektiv
[fiˈɡuːɐ̯bəˌtoːnt]

You can find it in:

HungarianGerman