Hungarian-German dictionary » javaslat meaning in German

HungarianGerman
javaslat főnév

der Vorschlag [des Vorschlages, des Vorschlags; die Vorschläge]◼◼◼ » Substantiv
[ˈfoːɐ̯ˌʃlaːk]

die Anregung [der Anregung; die Anregungen]◼◼◻ » Substantiv
[ˈanʁeːɡʊŋ]

die Empfehlungen◼◼◻ » Substantiv
[ɛmpfˈeːlʊŋən]

der Antrag [des Antrag(e)s; die Anträge]◼◼◻ » Substantiv
[ˈantʁaːk]

die Vorlage [der Vorlage; die Vorlagen]◼◻◻ » Substantiv
[ˈfoːɐ̯ˌlaːɡə]

die Proposition [der Proposition; die Propositionen]◼◻◻ » Substantiv
[pʁopoziˈt͡si̯oːn]

der Änderungsvorschlag » Substantiv
[ˈɛndeːrˌʊŋsfoːɾʃlˌɑːk]

die Anempfehlung » Substantiv
[ˈanɛmpfˌeːlʊŋ]

das Anerbieten [des Anerbietens; die Anerbieten] » Substantiv
[ˈanʔɛɐ̯ˌbiːtn̩]

der Eventualantrag [des Eventualantrages|Eventualantrags; die Eventualanträge] » Substantiv
[evɛntuˈaːlʔanˌtʁaːk]

die Hinweisgabe » Substantiv
[hˈɪnvaɪsɡˌɑːbə]

(választási) javaslat főnév

der Wahlvorschlag » Substantiv
[vˈɑːlfoːɾʃlˌɑːk]

a javaslat általános tetszésre talál

der Vorschlag findet allgemein Beifall

a javaslattétel joga kifejezés

das Vorschlagsrecht [des Vorschlagsrechtes|Vorschlagsrechts; die Vorschlagsrechte] » Substantiv
[fˈoːɾʃlˌaksrɛçt]

ágazati javaslat kifejezés

der Filialavis » Substantiv
[fˈiːliːˌɑlavˌɪs]

árjavaslatban figyelembe vesz kifejezés

etatisieren [etatisierte; hat etatisiert] » Verb
[ˌeːtɑːtɪsˈiːrən]

beszerzési javaslat kifejezés

der Anschaffungsvorschlag » Substantiv

deficitről való javaslat kifejezés

der Defizitvorschlag » Substantiv
[dˈeːfiːtsˌɪtfoːɾʃlˌɑːk]

elé tesz (javaslatot)

unterbreiten [unterbreitete; hat unterbreitet] » Verb
[ˈʊntɐˌbʁaɪ̯tn̩]

die Unterbreitung [der Unterbreitung; die Unterbreitungen] » Substantiv
[ˌʊntɜbrˈaɪtʊŋ]

elfogadhatatlan javaslat kifejezés

das Ansinnen [des Ansinnens; die Ansinnen] » Substantiv
[ˈanˌzɪnən]

ellenjavaslat főnév

der Gegenvorschlag [des Gegenvorschlages|Gegenvorschlags; die Gegenvorschläge]◼◼◼ » Substantiv
[ɡˌeːɡənfˈoːɾʃlˌɑːk]

értékelési javaslat kifejezés

der Bewertungsvorschlag » Substantiv
[bəvˈɛɾtʊŋsfˌoːɾʃlɑːk]

észszerűsítési javaslat kifejezés

der Verbesserungsvorschlag [des Verbesserungsvorschlages, des Verbesserungsvorschlags; die Verbesserungsvorschläge] » Substantiv
[fɛɐ̯ˈbɛsəʁʊŋsˌfoːɐ̯ʃlaːk]

felszámolási javaslat kifejezés

der Liquidationsvorschlag » Substantiv
[lˈiːkviːdˌatsɪˌoːnsfoːɾʃlˌɑːk]

hiányról való javaslat

Defizitvorschlag »[dˈeːfiːtsˌɪtfoːɾʃlˌɑːk]

időpont javaslat találkozóhoz kifejezés

der Terminvorschlag » Substantiv

javítási javaslat kifejezés

der Verbesserungsvorschlag [des Verbesserungsvorschlages, des Verbesserungsvorschlags; die Verbesserungsvorschläge] » Substantiv
[fɛɐ̯ˈbɛsəʁʊŋsˌfoːɐ̯ʃlaːk]

költségvetési javaslat kifejezés

der Etatvoranschlag » Substantiv
[ˈeːtatfˌoːranʃlˌɑːk]

der Haushaltsvoranschlag » Substantiv
[hˈaʊshˌaltsfoːrˌanʃlɑːk]

kompromisszumos javaslat kifejezés

der Kompromissvorschlag [des Kompromissvorschlag(e)s; die Kompromissvorschläge] » Substantiv
[kɔmpʁoˈmɪsfoːɐ̯ˌʃlaːk]

más javaslat kifejezés

der Alternativvorschlag » Substantiv
[ˈaltɜnˌɑtɪvfˌoːɾʃlɑːk]

megoldási javaslat kifejezés

der Lösungsvorschlag [des Lösungsvorschlags; die Lösungsvorschläge]◼◼◼ » Substantiv
[ˈløːzʊŋsˌfoːɐ̯ʃlaːk]

módosítási javaslat kifejezés

der Abänderungsvorschlag [des Abänderungsvorschlages/Abänderungsvorschlags; die Abänderungsvorschläge] » Substantiv
[ˈapʔɛndəʁʊŋsˌfoːɐ̯ʃlaːk]

módosítási javaslat (törvényhez) kifejezés
jog

das Amendement [des Amendements; die Amendements] » Substantiv
[amɑ̃dmɑ̃ː]

módosító javaslat kifejezés

der Abänderungsantrag [des Abänderungsantrages/Abänderungsantrags; die Abänderungsanträge] » Substantiv
[ˈapʔɛndəʁʊŋsˌʔantʁaːk]
Parlamentssprache

osztalékjavaslat főnév

der Dividendenvorschlag » Substantiv
[dˈiːviːdˌɛndənfˌoːɾʃlɑːk]

személyi javaslattétel kifejezés

die Präsentation [der Präsentation; die Präsentationen] » Substantiv
[pʁɛzɛntaˈt͡si̯oːn]

szervizjavaslat főnév

die Wartungsempfehlung » Substantiv
[vˈaɾtʊŋsˌɛmpfeːlˌʊŋ]

szerződés javaslat

vertragsantrag

12

You can find it in:

HungarianGerman