Hungarian-German dictionary » illető meaning in German

HungarianGerman
illető melléknévi igenév

anbelangend Adjektiv
[ˈanbəlˌaŋənt]

betreffend participle
[bətɾˈɛfənt]

illető főnév
vál, rég

der Quidam Substantiv
[kvˈiːdɑːm]

illető(en) (röv.)

bez. (bezüglich)

illető (személy) (férfi) főnév

der Betreffende Substantiv
[bətɾˈɛfəndə]

illető (személy) (nő) főnév

die Betreffende Substantiv
[bətɾˈɛfəndə]

illetően

betreffs [bətɾˈɛfs]

beziehungsweise [bətsˈiːʊŋsvˌaɪzə]

illetően előlj

bezüglich [bətsˈyːklɪç]

illetőleg előlj

bezüglich [bətsˈyːklɪç]

illetőség főnév

die Ansässigkeit Substantiv
[ˈanzˌɛsɪçkˌaɪt]

das Nationale Substantiv
[nˌatsɪˌoːnˈɑːlə]

die Sässigkeit Substantiv
[zˈɛsɪçkˌaɪt]

illetőség főnév
Ausztria

die Zuständigkeit Substantiv
[tsuːʃtˈɛndɪçkˌaɪt]

illetőség(i jog) főnév
jog

das Heimatrecht Substantiv
[hˈaɪmatɾˌɛçt]

illetőség nélküli

unbehaust [ˈʊnbəhˌaʊst]

illetőséggel bír kifejezés

heimatberechtigt Adjektiv
[hˈaɪmatbˌeːrɛçtˌɪçt]

illetőségi hely kifejezés

die Beheimatung Substantiv
[bəhˈaɪmatˌʊŋ]

der Heimatort [des Heimatortes, des Heimatorts; die Heimatorte] Substantiv
[hˈaɪmatˌɔɾt]

illetőségű melléknév

ansässig Adjektiv
[ˈanzˌɛsɪç]

illetőségű Ausztria

zuständig [tsuːʃtˈɛndɪç]

+D illetően

betreffs [bətɾˈɛfs]

az illető személyek főnév

die Betreffenden Substantiv

az árat illetően

preislich [prˈaɪzlɪç]

dolgot illető főnév

die Dinglichkeit Substantiv
[dˈɪŋlɪçkˌaɪt]

gyomrot illető

ventrikulär [vˈɛntɾiːkˌuːlɛːɾ]

hagyatéki illetőség főnév

der Erbanteil Substantiv
[ɛɾbˈantaɪl]

helyi illetőségű (lakos) melléknév

sässig Adjektiv
[zˈɛsɪç]

ill. (illetve/illetőleg) (röv.)

resp. (respektive) [rˈɛsp]

ill. (illetőleg, illetve) (röv.)

betr. (betreffend, betreffs) (Abk.)

kialakítást illető melléknév

tektonisch Adjektiv
[tɛktˈoːnɪʃ]

kotau (Kínában korábban a császárt. a helyettesét és a papokat megillető köszönési és üdvözlési forma, térdre ereszkedve földig meghajlás) kifejezés

der Kotau [des Kotaus; die Kotaus] Substantiv
[kˈoːtaʊ]

megilletődöttség főnév

die Betretenheit Substantiv
[bətɾˈeːtənhˌaɪt]

munkát illető melléknév

arbeitsmäßig Adjektiv
[ˈaɾbaɪtsmˌɛːsɪç]

személyemet illetően

ich für meine Person

születésnél fogva illető jog főnév

das Geburtsrecht Substantiv
[ɡəbˈʊɐtsrɛçt]

tenyeret illető

volar [voːlˈɑːɾ]

tévedés a nevet illetően kifejezés

der Namensirrtum Substantiv
[nˈɑmɛnzˌɪɾtuːm]

vkit megillető

zuständig [tsuːʃtˈɛndɪç]

vmit illetőleg, illetően

zuständig für +AKK

12

You can find it in:

HungarianGerman

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies