Hungarian-German dictionary »

a dolgok mögé akar látni meaning in German

HungarianGerman
a dolgok mögé akar látni kifejezés

hinterfragen [hinterfragte; hat hinterfragt] » Verb
[hɪntɐˈfʁaːɡn̩]

You can find it in:

HungarianGerman