Hungarian-English dictionary » whore's meaning in English

Search results in other direction.
I prefer to search in the original direction (Hungarian-English dictionary): Hungarian-English dictionary
Showing results for whore
Search instead for whore's
EnglishHungarian
whore noun
[UK: hɔː(r)]
[US: ˈhɔːr]

kurva◼◼◼ főnév

lotyó◼◼◻ főnév

ribanc◼◼◻ főnév

szajha◼◼◻ főnév

prostituált◼◻◻ főnév

whore of Babylon noun
[UK: hɔː(r) əv ˈbæ.bɪ.lən]
[US: ˈhɔːr əv ˈbæ.bə.ˌlɑːn]

a babiloni szajha főnév

pápaság főnév

whore-house noun
[UK: hɔː(r) ˈhaʊs]
[US: ˈhɔːr ˈhaʊs]

bordélyház főnév

whoredom noun
[UK: ˈhɔː.dəm]
[US: ˈhɔːr.dəm]

prostitúció◼◼◻ főnév

kurválkodás főnév

züllött életmód főnév

whorehouse noun
[UK: ˈhɔː.haʊs]
[US: ˈhɔːr.ˌhɑːws]

bordélyház◼◼◼ főnév

kupleráj◼◼◻ főnév

whoremaster noun
[UK: hˈɔːmastə]
[US: hˈoːrmæstɚ]

kurválkodó főnév

strici főnév

whoremonger noun
[UK: ˈhɔː.mʌŋ.ɡə(r)]
[US: ˈhɔːr.mʌŋ.ɡər]

kurvahajcsár főnév

strici főnév

whoremongering noun
[UK: hˈɔːməŋɡərɪŋ]
[US: hˈoːrmˌɑːŋɡɚrɪŋ]

kéjelgés főnév

kurválkodás főnév

szajhák után járás főnév

whoreson noun
[UK: ˈhɔːsn]
[US: hɔːr.sən]

fattyú◼◼◼ főnév

kurafi◼◼◼ főnév

a whore noun
[UK: ə hɔː(r)]
[US: ə ˈhɔːr]

kurva◼◼◼ főnév

heifer den (whorehouse, brothel) noun
[UK: ˈhe.fə(r) den]
[US: ˈhaɪ.fər ˈden]

bordély főnév

bordélyház főnév

son of a whore [UK: sʌn əv ə hɔː(r)]
[US: ˈsən əv ə ˈhɔːr]

kurvafi

You can find it in:

HungarianEnglish

Like most websites, DictZone.com also uses cookies. Change settings later / more info: Data Protection

Cookies help us to improve our service (with statistics), to maintain (with advertising), and to improve our user experience.

Accept all cookies

Cookies help us to:

Save settings
Accept all cookies