Hungarian-English dictionary » verzieh dich meaning in English

Similar results:
Hungarian: verzió, verziók, verdes, verdikt, vereget
HungarianEnglish
dichogám

dichogamous[UK: dɪtʃˈɒɡəməs] [US: dɪtʃˈɑːɡəməs]

You can find it in:

HungarianEnglish