Hungarian-English dictionary » vermont meaning in English

HungarianEnglish
Vermont főnév

Vermont◼◼◼ noun
[UK: vɜː.ˈmɒnt] [US: vər.ˈmɑːnt]

Vermont főnév
US

Green Mountain State noun
[UK: ˈɡriːn ˈmaʊn.tɪn steɪt] [US: ˈɡriːn ˈmaʊn.tən ˈsteɪt]

Vermont (USA) főnév

vt (Vermont) noun
[UK: vˌiːtˈiː] [US: vˌiːtˈiː]

vermonti főnév

Vermonter◼◼◼ noun
[UK: vərˈ.mɑːn.tə(r)] [US: vər.ˈmɑːn.tər]

You can find it in:

HungarianEnglish