Hungarian-English dictionary »

vasal meaning in English

HungarianEnglish
vasal ige

press [pressed, pressed, pressing, presses]◼◼◼ irregular verb
[UK: pres prest prest] [US: ˈpres ˈprest ˈprest]

plate [plated, plated, plating, plates] verb
[UK: pleɪt] [US: ˈpleɪt]

goose [goosed, goosed, goosing, gooses] verb
[UK: ɡuːs] [US: ˈɡuːs]

vasal (lovat) ige

shoe (horse) [shoed, shoed, shoeing, shoes]◼◼◼ irregular verb
[UK: ʃuː ʃɒd ʃɒd] [US: ˈʃuː ˈʃɑːd ˈʃɑːd]

vasal (posztót) ige

calender [calendered, calendered, calendering, calenders] verb
[UK: ˈkæ.lɪn.də(r)] [US: ˈkæ.lɪn.dər]

vasal (ruhát) ige

iron [ironed, ironed, ironing, irons]◼◼◼ verb
[UK: ˈaɪən] [US: ˈaɪərn]

vasalás főnév

ironing◼◼◼ noun
[UK: ˈaɪən.ɪŋ] [US: ˈaɪərn.ɪŋ]

pressing◼◻◻ noun
[UK: ˈpres.ɪŋ] [US: ˈpres.ɪŋ]

crease [creases] noun
[UK: kriːs] [US: ˈkriːs]

hinge [hinges] noun
[UK: hɪndʒ] [US: ˈhɪndʒ]

armature [armatures] noun
[UK: ˈɑː.mə.tʃə(r)] [US: ˈɑːr.mə.tʃər]

armor noun
[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

armour noun
[UK: ˈɑː.mə(r)] [US: ˈɑːr.mər]

iron mounting noun
[UK: ˈaɪən ˈmaʊnt.ɪŋ] [US: ˈaɪərn ˈmaʊnt.ɪŋ]

pressings◼◻◻ noun
[UK: ˈpre.sɪŋz] [US: ˈpre.sɪŋz]

reinforcement [reinforcements] noun
[UK: ˌriːɪn.ˈfɔː.smənt] [US: ˌriən.ˈfɔːr.smənt]

shoeing noun
[UK: ˈʃuːɪŋ] [US: ˈʃuːɪŋ]

vasalás (cipő talpán) főnév

tramp [tramps] noun
[UK: træmp] [US: ˈtræmp]

vasalás (cipőtalpé csúszásgátlásra) főnév

clamper [clampers] noun
[UK: ˈklæmpə ] [US: ˈklæmpər ]

vasalás kocsirúd végén

pole-tip[UK: pəʊl ˈtɪp] [US: poʊl ˈtɪp]

vasalás nélkül szárít ige

rough-dry [rough-dried, rough-dried, rough-drying, rough-dries] verb
[UK: rʌf draɪ] [US: ˈrəf ˈdraɪ]

vasalás nélküli ige

rough-dry [rough-dried, rough-dried, rough-drying, rough-dries]◼◻◻ verb
[UK: rʌf draɪ] [US: ˈrəf ˈdraɪ]

vasalás nélküli szárítás ige

rough-dry [rough-dried, rough-dried, rough-drying, rough-dries] verb
[UK: rʌf draɪ] [US: ˈrəf ˈdraɪ]

vasalással ellát ige

iron [ironed, ironed, ironing, irons] verb
[UK: ˈaɪən] [US: ˈaɪərn]

vasalást nem igénylő

no-iron[UK: nəʊ ˈaɪən] [US: ˈnoʊ ˈaɪərn]

vasaló főnév

iron [irons]◼◼◼ noun
[UK: ˈaɪən] [US: ˈaɪərn]

flat iron◼◻◻ noun
[UK: flæt ˈaɪən] [US: ˈflæt ˈaɪərn]

flatiron [flatirons]◼◻◻ noun

flat-iron noun
[UK: flæt ˈaɪən] [US: ˈflæt ˈaɪərn]

sad-iron◼◻◻ noun
[UK: sæd ˈaɪən] [US: ˈsæd ˈaɪərn]

vasaló (személy) főnév

ironer [ironers] noun
[UK: ˈaɪənə ] [US: ˈaɪərnər ]

vasalóállvány főnév

ironing board◼◼◼ noun
[UK: ˈaɪən.ɪŋ bɔːd] [US: ˈaɪərn.ɪŋ ˈbɔːrd]

vasalóbetét főnév

heater [heaters] noun
[UK: ˈhiː.tə(r)] [US: ˈhiː.tər]

vasalódeszka főnév

ironing board◼◼◼ noun
[UK: ˈaɪən.ɪŋ bɔːd] [US: ˈaɪərn.ɪŋ ˈbɔːrd]

ironing-board◼◻◻ noun
[UK: ˈaɪən.ɪŋ bɔːd] [US: ˈaɪərn.ɪŋ ˈbɔːrd]

panel [panels] noun
[UK: ˈpæn.l̩] [US: ˈpæn.l̩]

vasalófogantyú főnév

iron-holder noun
[UK: ˈaɪən ˈhəʊl.də(r)] [US: ˈaɪərn ˈhoʊl.də(r)]

vasalótartó főnév

iron-stand noun
[UK: ˈaɪən stænd] [US: ˈaɪərn ˈstænd]

vasalt melléknév

shod◼◼◼ adjective
[UK: ʃɒd] [US: ˈʃɑːd]

fanged adjective
[UK: fæŋd ] [US: fæŋd ]

12

You can find it in:

HungarianEnglish