Hungarian-English dictionary »

um meaning in English

HungarianEnglish
úm

viz[UK: vɪz] [US: vɪz]

úm. (úgymint) melléknév

Viz. adjective

umami főnév

umami◼◼◼ noun

Umangit (ásv) főnév

Umangite noun
[UK: jˈuːməŋɡˌaɪt] [US: jˈuːməŋɡˌaɪt]

umbellate melléknév
növ

umbellar adjective
[UK: ˈʌmbelə] [US: ˈʌmbelɚ]

Umbelliferae főnév

Umbelliferae [Umbelliferae]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌmbɪlˌɪfərˌiː] [US: ˈʌmbɪlˌɪfɚrˌiː]

umber főnév

Umbrian◼◼◼ noun
[UK: ˈʌmbriən] [US: ˈʌmbriən]

Umbit (ásv) főnév

Umbite noun
[UK: ˈʌmbaɪt] [US: ˈʌmbaɪt]

Umbozerit (ásv) főnév

Umbozerite noun
[UK: ˈʌmbəʊzrˌaɪt] [US: ˈʌmboʊzrˌaɪt]

umbra főnév

umber [umbers]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌm.bə(r)] [US: ˈʌm.bər]

umbrabarna főnév

umber [umbers]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌm.bə(r)] [US: ˈʌm.bər]

umbrafesték főnév

umber [umbers] noun
[UK: ˈʌm.bə(r)] [US: ˈʌm.bər]

umbraföld főnév

umber [umbers]◼◼◼ noun
[UK: ˈʌm.bə(r)] [US: ˈʌm.bər]

Umbria főnév

Umbria◼◼◼ noun
[UK: ˈʌmbriə] [US: ˈʌmbrɪə]

umbulda főnév

wangle [wangles]◼◼◼ noun
[UK: ˈwæŋ.ɡl̩] [US: ˈwæŋ.ɡl̩]

umbundu melléknév

Umbundu◼◼◼ adjective
[UK: ˈʌmbəndˌuː] [US: ˈʌmbəndˌuː]

ümget

hum and haw[UK: hʌm ənd hɔː] [US: ˈhəm ænd ˈhɒ]

ümgetés főnév

haw [haws] noun
[UK: hɔː] [US: ˈhɒ]

umlaut főnév

umlaut◼◼◼ noun
[UK: ˈʊm.laʊt] [US: ˈuːm.ˌlaʊt]

umlaut két pontja (ä)

umlaut◼◼◼[UK: ˈʊm.laʊt] [US: ˈuːm.ˌlaʊt]

umlautos nagy Latin A betű (Ä)

Latin capital letter A with diaeresis[UK: ˈlæ.tɪn ˈkæ.pɪ.təl ˈle.tə(r) ə wɪð daɪ.ˈe.rə.sɪs] [US: ˈlæ.tən ˈkæ.pə.təl ˈle.tər ə wɪθ daɪ.ˈe.rə.sɪs]

Umohoit (ásv) főnév

Umohoite noun
[UK: jˈuːməʊhˌɔɪt] [US: jˈuːmoʊhˌɔɪt]

umpca főnév

oompah noun
biz

…-féle húsleves-passzázs (baktérium tenyészeté)

broth passage method of …[UK: brɒθ ˈpæ.sɪdʒ ˈme.θəd əv] [US: ˈbrɒθ ˈpæ.sədʒ ˈme.θəd əv]

… formátumú melléknév

of … format adjective

3-alizarinszulfonsavas nátrium főnév

alizarin red noun
[UK: ə.ˈlɪ.zə.rɪn red] [US: ə.ˈlɪ.zə.rɪn ˈred]

<linguális frenulum túlnövése, nyelv összenövése a szájfenékkel - akadályozott nyelvmozgás>

ancyloglossia

a Columbia folyó zúgói

dalles[UK: dælz ] [US: dɔlz ]

a dolgok a döntő stádiumba kerülnek (átv)

things are coming to a head[UK: ˈθɪŋz ə(r) ˈkʌm.ɪŋ tuː ə hed] [US: ˈθɪŋz ˈɑːr ˈkʌm.ɪŋ ˈtuː ə ˈhed]

a férfi princípium főnév

yang [yangs]◼◼◼ noun
[UK: jaŋ] [US: ˈjæŋ]

a gyümölcséről ismered meg a fát (átv)

the tree is known by its fruit◼◼◼[UK: ðə triː ɪz nəʊn baɪ ɪts fruːt] [US: ðə ˈtriː ˈɪz ˈnoʊn baɪ ˈɪts ˈfruːt]

a hipnózis első stádiuma főnév

captation [captations] noun
[UK: kæp.ˈteɪ.ʃən] [US: kæp.ˈteɪ.ʃən]

a jelenleg Belgiumként ismert ország

the territory now known as Belgium[UK: ðə ˈte.rɪt.r̩i naʊ nəʊn əz ˈbel.dʒəm] [US: ðə ˈte.rə.ˌtɔː.ri ˈnaʊ ˈnoʊn ˈæz ˈbel.dʒəm]

a kezdeti stádiumban

in the egg[UK: ɪn ðə eɡ] [US: ɪn ðə ˈeɡ]

a közéletet korrumpálja ige

byzantinize verb
[UK: bɪzˈantɪnˌaɪz] [US: bɪzˈæntɪnˌaɪz]

a logaritmus numerusa főnév

antilogarithm [antilogarithms] noun
[UK: ˌæn.ti.ˈlɒ.ɡə.rɪ.ðəm] [US: ˌæn.ti.ˈlɒ.ɡə.rɪ.ðəm]

a morfium rabja (morphinista)

morphiomaniac[UK: mˌɔːfɪəmˈeɪnɪˌak] [US: mˌɔːrfɪəmˈeɪnɪˌæk]

a morfium rabja (morphinista) főnév

morphinomaniac noun
[UK: mˌɔːfɪnəmˈeɪnɪˌak] [US: mˌɔːrfɪnəmˈeɪnɪˌæk]

A Mormon Transzhumanista Egyesület

The Mormon Transhumanist Association[UK: ðə ˈmɔː.mən] [US: ðə ˈmɔːr.mən]

a nagy Bumm

the big bang◼◼◼az ősrobbanás

12