Hungarian-English dictionary » tárgyilagos és pontos beszámoló meaning in English

HungarianEnglish
tárgyilagos és pontos beszámoló

fair and accurate report[UK: feə(r) ənd ˈæ.kjə.rət rɪ.ˈpɔːt] [US: ˈfer ænd ˈæ.kjə.rət ri.ˈpɔːrt]

You can find it in:

HungarianEnglish